Att se värdet i en röst

Foto:
Det låga valdeltagandet i EU-valet är symptomatiskt för den överstatliga modellen som EU representerar. Att så få röstar är beklagligt, men samtidigt begripligt eftersom det värde man får ut av att rösta för många är oklart. Ett EU som kommer närmare medborgarna kan förändra det.