Att föräldrar inte är tillgängliga när deras barn hittas fulla på stan är tragiskt och borde inte vara socialt accepterat. Förtroende och klara förväntningar mellan barn och föräldrar är nödvändigt för att samhället ska fungera.

Kommentarer

Totalt menings- och

Totalt menings- och verkningslöst att ge böter åt minderåriga då bötesbeloppet beräknas enligt inkomst. Skulle lagen ändras så att bötesbeloppet alltid utgår ifrån föräldrarnas sammanlagda inkomst för minderåriga skulle det ge omedelbar effekt.

Jag tycker det är

Jag tycker det är fullständigt befängt med den hetsjakt mot tonårsföräldrar som uppstår framför allt sommartid och alltid i samband med Rockoff. Denna festival och de ringeffekter som den skapar leder till ett 9 dagars kaos i många åländska familjer varendaste en sommar. Det kräver enorma resurser av såväl myndigheter och frivilliga organisationer. Klart att alla dessa vill ha mera folk med (föräldrar till barnen som driver omkring dessa kvällar till följd av det kommersiella evenemanget). Nu verkar det vara Politiskt Korrekt att skuldbelägga just föräldrar för att saker sker på stan. Jag tycker det är extremt otrevligt och dessutom okunnigt! Alla ska så klart hjälpas åt och självklart ska föräldrar ta hand om sina barn. Rockoff innebär dock i långt sådana extremförhållanden att jag faktiskt ifrågasätter ifall nyttan överskrider det negativa som följer på om inte en större diskussion än att "föräldrar ska gå ute och vara vakna hela natten för att deras ungdomar ska kunna vara på Rockoff" företas!

Föräldrarna har ansvar för

Föräldrarna har ansvar för sina barn tills barnet blir myndigt. Man kan inte lasta olika aktiviteter i stan för att ens barn super sig redlöst berusad. Inte heller kan man kräva att "samhället" skall ta ansvaret för ens unge på en rockfestival. Man behöver självfallet inte övervaka sitt barn hela tiden, utan man skall lära ungen att ta eget ansvar, och man skall vara nykter och tillgänglig om ungen ringer hem för att bli hämtad.

Ja men då är det ju löst. Om

Ja men då är det ju löst. Om föräldrarna bara skötte sig skulle det inte förekomma några problem på stan, eller runt om i familjerna på Åland under tex Rockoff veckan? Lätt fix? Eller kan man tänka sig att det finns något annat at ta i beaktande också än antingen "föräldraansvar" eller "samhället"? Hur vore det att lägga in en tredje faktor, "Arrangörer" och sedan se om alla dessa tre kunde samarbeta för allas bästa?

Instämmer tillfullo, Ålänning

Instämmer tillfullo, Ålänning! Och dessutom – ”verklighetsbeskrivningen” här ovan – citat: ”Jag tycker det är fullständigt befängt med den hetsjakt mot tonårsföräldrar som uppstår framför allt sommartid och alltid i samband med Rockoff”. ... Denna klagovisan som beskrivning av orsaken till, citat: ”Det kräver enorma resurser av såväl myndigheter och frivilliga organisationer” – den verklighetsbeskrivningen – den torde svårligen kunna överträffas som förklaring till att somliga föräldrar dessvärre inte är mogna att ”sätta barn till världen”.

Kanske det. Men nu finns

Kanske det. Men nu finns dessa barn. Och bevisligen fungerar det inte med att endast kräva mer av föräldrar, eftersom dessa inte kan eller vill. Problemet kvarstår. Har du någon verklighetsförankrad lösning, eller är det bara mina formuleringar du vill gnälla på?

Bästa Mikael Virta, på tal om

Bästa Mikael Virta, på tal om att gnälla – ”Man ska inte kasta sten i glashus” – detta kanske alldeles särskilt om man anstränger sig för att framstå som en flerfaldigt föredömlig barn- och ungdomsledare, i samhällets tjänst, liksom ... skattemedelsbaserad.

Att Du inte förstår vad som

Att Du inte förstår vad som menas – det är tydligt det, jo. Och i just det sammanhanget framstår ”Footmans” förslag, igår (torsdag) kl. 10:19, till hjälp för vissa föräldrar så gott som något, citat: ”Skulle lagen ändras så att bötesbeloppet alltid utgår ifrån föräldrarnas sammanlagda inkomst för minderåriga skulle det ge omedelbar effekt.” ... Detta, förmodligen, oavsett aktuella föräldrar är okunniga, ointresserade – eller är ”bara” trötta. Förövrigt får man väl ändå hoppas att föräldraskapet aldrig någonsin övergår till något som påminner om en jordbruksmaskin.

Sidor

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Fler ledare