Foto:

Ett minfält av sprickor skapar orolig politik

Avhopp och olika åsikter skapar instabilitet, oro och irritation – både i staden och landskapet.
Hittat fel i texten? Skriv till oss