Lån och reformer behövs

Foto:
Att uppta lån är rätt väg för landskapsregeringen att gå men glöm inte bort behovet att följa upp med reformer.