Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Kommentarer

Har Benita redan fått

Har Benita redan fått resultatet från brottsutredningen, då hon vet att de två dödsfallen på Erstan berodde på svall från motorbåten?? Tycker det är olämpligt att dra egna slutsatser i så tragiska fall, om det är det Benita gör?

Är detta en insändare som

Är detta en insändare som Ålandstidningen står bakom? Detta är alltså en ledare i Ålandstidningen och inte en vanlig insändare, full av egna tyckanden om ”unga” och ”rika”, subjektiva slutsatser om orsak och verkan, byggd på att Benita inte tycker att stora motorbåtar har i vår skärgård att göra. Vad anser sjöbevakningen? ”Motorbåtar kör alldeles för nära mindre båtar och seglare och skapar med de stora svallvågorna situationer som kan bli livsfarliga för mindre farkoster. Men dessa sjömarodörer tänker inte så, det är ju så kul att lattja med mindre båtar för att se vad de tål. Alternativt begriper man inte att man försätter människor i livsfara med dessa enfaldiga fartlekar. Alla vill ju tro att de har samma rättigheter som förarna i de fartrace som anordnas till sjöss sommartid.” ”Men allt detta glöms bort när unga, rika och okunniga personer tar plats bakom ratten till ett fartvidunder som naturligtvis måste testas. Att dessa båtar ofta är fullpackade med kompisar som hejar och hetsar på föraren gör inte situationen säkrare. Att båtarna är försedda med autopilot invaggar dem som är ombord i en falsk trygghet som kan förbytas i motsatsen på ett ögonblick.”

Står Ålandstidningen bakom

Står Ålandstidningen bakom dessa argument? Att motorbåtar förstår skärgården och att de bör beskattas? Intressant, är detta Ålands officiella hållning eller Ålandstidningens privata? Delar MSF, ÅSS denna hållning. Vad anser Visit Åland. Kommer Åland i framtiden aktivt att jobba för en minskning av motorbåtar i skärgården? Att det inte förs en diskussion om motorbåtars negativa miljöpåverkan är underligt. Utsläppen från båtarna är betydande och svallet från båtarna förstör både stränder och bryggor i skärgården och orsakar störningar på fågellivet, en sak som definitivt inte behövs i dagens redan ansträngda läge. Här kunde man definitivt använda beskattning som ett styrmedel och se till att dessa fartvidunder beskattas för den inverkan de har på miljön. Har man råd att skaffa dessa nöjesfarkoster bör man vara beredd att betala för den skada de orsakar.

Såg en video på you tube där

Såg en video på you tube där kanotister åkte så nära stora färjor som möjligt för att rida på vågorna. Kanoterna släpper inte ut något men deras förare var så otroligt dumdristiga. Så ofta är det dom små båtarna som framförs av korkade barnsliga personer utan ansvarskänsla.

Tydligen trampade Benita på

Tydligen trampade Benita på en hel del ömma tår. Men att det som brukade kallas "gott sjömanskap" har blivit mer sällsynt kan väl ingen förneka. De stora båtarna framförs nog i regel på ett respektfullt sätt med omdöme. Det är för stora pengar det handlar om ifall man måste kontakta försäkringsbolaget och det konstaterats vårdslöst hanterande. De mindre snabba båtarna framförda av omdömeslösa glopar är nog ett större problem.

Hon trampade inte alls på en

Hon trampade inte alls på en öm tå men det hon skriver är spekulativt, konspiratoriskt och ett klart ställningstagande för merbeskattning av motorbåtar. Mellan raderna kan man utläsa att dessa stora motorbåtar inte har i den åländska skärgården att göra. Kom ihåg att Benita INTE är en gästledare utan ingår i tidningens personal. Vad Bettina skriver i en ledare är alltså tidningens officiella åsikt. Otroligt att Ålandstidningen kommer undan detta. Belyser att officiella Åland fortfarande uppträder som en ko samling. Tänk om ex HBL skulle haft denna text på ledarplats☝️ Egentligen borde texten spridas brett men det skulle skada turist Åland. Detta var som sagt inte skrivet av en vilsen insändarskribent.

Ja, Du Findus – om man inte

Ja, Du Findus – om man inte vill förstå att B M-E inte är en vilsen insändarskribent – då underlättar det ju med all önskvärd tydlighet om man ”råkar” vara en i just det här specifika fallet sällsynt vilsen insändarkommentator. ”Bettina” däremot – henne har Gräsrot ingen som helst åsikt om.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Demokratins praktik är svår och många politiker lyckas dåligt med hanteringen av demokratifrågor, som brittiske premiärministen Boris Johnson som bestämt sig för att ge parlamentet en långledighet på fem veckor, så det inte ska hinna lägga sig i hans planer för en hård Brexit.

I tisdags klubbade stadsfullmäktige igenom en ändring av stadsplanen för Östra hamnen. Ett välkommet beslut, det är hög tid att få ordning på området som i dag delvis är mer en skam än en tillgång.

Fler ledare