Foto:

Arktis – en potentiell krutdurk

Isberg som smälter, farliga virus som frigörs, snabba fartygsrutter som blir tillgängliga och olja och naturgas i massor.
Arktis kan bli världens nästa stora konflikthärd.
Hittat fel i texten? Skriv till oss