”...och är det minsta bekant med enkel procenträkning och något har följt med pandemiers utveckling, kan säkert dra samma slutsatser som undertecknad.”

Citatet ovan innehåller för diskussionen ett stort fel, åtminstone i den meningen att Mikael Lagström (20.3) ju talar om ”procenträkning” och ”pandemi”.

Coronaviruset sprider sig bland människor exponentiellt!

På annat sätt uttryckt: Varje coronasmittad individ smittar i sin tur två till tre andra (just nu är siffran ganska precis 2,7 andra individer). Men låt oss hålla oss till siffran tre, inte av ”effektsökande” skäl, utan för att enkelt, klart och tydligt klargöra vad den exponentiella spridningsformen innebär.

Alltså: En coronasmittad individ smittar tre andra. Dessa tre smittar i sin tur tre individer. Då har vi nio smittade individer. Redan i tredje steget har vi 81 smittade individer! Och så vidare...

På Åland fanns ännu ingen smittad när Lagström skrev sin insändare, något varken han eller någon annan kunde veta med absolut säkerhet – av två skäl:

En smittad individ kan vara symtomfri, men föra smittan vidare (med den exponentiella spridningen som följd, när infektionen väl bryter ut). Och för att verkligen veta, att det inte finns någon smittbärare på Åland, så måste man testa ett mycket stort antal människor, som nu befinner sig på Åland.

Sydkorea är det enda land som har använt den här metoden, alltså att genomföra ett mycket stort antal tester. Och med bevisad framgång! Man hade och har inte ”stängt ner” just någonting.

Slutligen: Min eventuella ”klokskap” har sina gränser. Men efter att igår ha lyssnat på landskapsregeringens presskonferens och då erhållit beskedet, att Åland fått två konstaterade fall, och dessutom lyssnat till de åtgärder som vidtagits vad beträffar testning liksom tidigare och även aktuella åtgärder, så noterar jag att landskapsregeringen uttryckligen försöker förhindra en exponentiell spridning.

Spridningen måste få ett så långsamt förlopp som möjligt, av skäl som handlar om att med all kraft undvika en plötslig överbelastning av sjukvården och övriga sociala omhändertagande former, till exempel åldringsvården.

Med de bästa hälsningar till dig, Mikael Lagström, och till alla andra som kanske, kanske vill ta emot hälsningen.

Görgen Göstas

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Fler insändare