Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

I Mariehamnsterminalen har mig till synes rutinerna varit nästan de samma som innan coronan vad gäller närkontakter, vilket innebar att boarding till fartyget skedde fem till tio minuter innan passagerarna kunde gå på fartyget. Således blev passagerna att vänta packade som sillar i landgången innan själva ombordstigningen. Det är helt omöjligt för passagerare att genom egna insatser undvika närkontakt i ett sådant läge.

Låt istället passagerna boarda först när fartyget är redo att ta emot passagerare! Fick intrycket att hålla samma tidtabell som innan coronan är viktigare än passagerarnas säkerhet. Vid ankomst till Åbo informerades på mina resor endast om landgång från ett däck, vilket innebar att alla passagerare flockades vid denna. Varför inte informera och använda alla utgångar som går?

Vid mina resor från Åbo upplevde jag rutinerna för att begränsa närkontakter lysa ännu mer med sin frånvaro, vilket gör att jag föreslår:

• Släpp inte in alla passagerare på båten samtidigt! Dela upp i grupper eller släpp i alla fall inte passagerna iinnan hytterna är städade (eller informera om att inte lönar sig gå till hytterna direkt). Hytterna blev nog städade i god tid innan avgång ändå, men bildades köer i trånga hyttkorridorer.

• Begränsa mängden passagerare som samtidigt får besöka tax free-butiken! Butiken var under min senast resa fylld till bredden under första timmen. Senare var den näsan tom – så alla hade hunnit shoppa även om ni begränsat antalet kunder som samtidigt får besöka era butiker!

Allt i allo, räcker det nog inte med att placera ut desinfektionsbehållare (som ändå tyvärr ibland var tomma), städa noggrannare, ge allmänna hygieninstruktioner och liknande passiva åtgärder. Hade förväntat mig aktiva åtgärder för att begränsa närkontakter så långt det går.

Hoppas ni funderar igenom era rutiner bättre nu när fler rör sig i terminalerna och på fartygen. Skulle också hjälpa marknadsföringen av Åland som ett säkert resmål för de turister vi behöver. Tack för bra service i övrigt men jag tror ni kan planera nämnda säkerhetsåtgärder mycket bättre.

Nils

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare