Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

Nästa tilläggsbudget, som är påbörjad och utlovats senast inom juni månad, kommer att fokusera mycket på kommunerna och kommunalförbunden. Vi är medvetna om att dessa viktiga aktörer snart får både stora likviditets- och lönsamhetsproblem.

Nu kan vi dessutom konstatera att Ålands ekonomiska situation ser ännu mörkare ut. Allt händer så fort. Det enda säkra är att ingen vet hur djup lågkonjunkturen blir. Corona-effekten jämförs redan med verkningarna av finanskrisen 2008. Tyvärr kan konjunkturen dyka betydligt djupare. Allt hänger på hur vi själva och övriga världen lyckas bemästra vår osynliga fiende.

Vad jag sade i lagtinget, Camilla Gunell, angående vår ekonomiska situation var att det kan bli aktuellt att uppta lån, men att regeringen väljer att använda egna pengar först.

Med den vetskap jag har i dag, bara en vecka efter att lagtinget godkänt tilläggsfinansiering om 32,8 miljoner euro, tror jag inte att landskapets egna reserver räcker till. Högst sannolikt måste även vi låna pengar för att klara det åländska samhället ur krisen.

Covid-19 kommer att slå hårt också mot kommunerna som kommer att behöva stöttas på flera olika sätt. Vi har idéer om hur det ska gå till och arbetar med utvärderingar. Exempel på vilka åtgärder som kan bli aktuella vet vi kanske bättre efter det möte vi har i dag tillsammans med representanter för Mariehamns stad och kommunförbundet. Det är viktigt att lyssna på dem och höra vilka förslag de själva kommer med.

Kommunerna, kommunalförbunden, landskapet och våra bolag utgör tillsammans Ålands offentliga sektor. Landskapsregeringen ser till hela bilden. Just nu fokuserar vi 100 procent på att beskriva läget, analysera och överväga olika alternativ för att Åland ska få optimal nytta av de insatser vi gör. Vi tar alltså ansvar för hela landskapets ekonomi.

Tobben Eliasson (C)

finansminister

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare