I den rådande coronapandemin är det ingen hemlighet eller överraskning att många verksamheter har det mycket svårt och lider kraftigt. Det är en svår tid då både människoliv och företags framtid står på spel.Som krögare och verksam inom turismbranschen är läget otroligt allvarligt och vi slåss nu för att turismnäringen på Åland överhuvudtaget ska överleva.

Enligt ÅSUB är turismen Ålands viktigaste exportnäring. Vart femte jobb inom den privata sektorn är kopplat till turismen. Om restauranger, hotell och andra turismverksamheter måste stänga för gott försvinner arbetstillfällen, livsverk och drömmar. Som en följdeffekt av detta berörs och drabbas också en mängd underleverantörer negativt, för att inte tala om förluster i form av skatteintäkter. De negativa konsekvenserna kommer att påverka hela samhället långt in i framtiden.

Vi vill förstås öppna våra verksamheter, som vi under många år byggt upp. Men för att öppna behöver vi redskap. Vi behöver nu få reda på vilka förutsättningar och restriktioner som kommer att gälla.

Vad betyder om man bestämmer till exempel maxsällskap på 50 personer? Är det per restaurang? Per rum? Per sällskap som bokar? Och vilka öppettider gäller?

Vi behöver nu snabba och klara beslut, vi kan inte vänta längre. Vi kan inte öppna våra restauranger på en vecka, när vi inte vet vilka restriktioner som gäller och hur mycket personal vi ska återanställa.

Vi vill rikta ett stort tack till alla ålänningar som stöder det lokala. Vårt utbud av restauranger, boenden och upplevelser är i stort sett magnifikt. Vi behöver ert stöd, och vi behöver även turisterna.

Förstås vill vi öppna våra restauranger, hotell och andra turismverksamheter och vi gör det inte för att vi är pengahungriga, giriga eller ignoranta inför den pandemi som sprider sig över världen.

Vi vill göra det för att rädda våra verksamheter som viunder många år byggt upp. Vi vill göra det för att rädda dearbetstillfällen som vi har skapat. Vi vill göra det för våra gäster som efterfrågar vår service igen. Vi vill göra det för att vi vill att alla ålänningar ska ha ett rikt utbud och få service i alla åländska kommuner.

Vi vill göra det för att överleva.

Hubertus von Frenckell

Ann-Louise Djupsund

Caroline Lepistö

Stig Grönlund

Jenny Björklund

Dennis Jansson

Zaida Blomsterlund

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare