Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med nationella (och nationalistiska) glasögon. Men jag tror att jag aldrig har skrivit om våren.

Det kan i och för sig bero på en så enkel omständighet som att en Europaparlamentariker nästan aldrig hinner ut för att njuta av våren. Och upplever man till äventyrs våren är det en alldeles annorlunda vår än vår nordliga.

I Strasbourg är det körsbärsträden som blommar utanför parlamentsbyggnaden. I Bryssel är det magnoliorna och den första ostcrepen på Flagey-torget. Det är alltså i normala fall en tid när snön ännu ligger kvar hemma i Finland.

Men coronaviruset har alltså förändrat våra liv – på många olika sätt. För min del har det inneburit, att jag efter en arbetsvecka i Bryssel kom ut till skärgården för att fira min karantän med att jobba med solpaneler och stentunga ackumulatorer. Efter år av skrivbordsarbete gör det riktigt gott, men det gör dessutom ont på kvällen när jag lägger mig.

Men allting har en annan sida. När jag på måndagen körde in i Hemviken på Tunhamn och det var lä för den kalla västliga vinden föreföll det som om alla fåglar också hade lagt sig på läsida av Västerön. De sjöng för fulla näbbar och jag blev fullständigt tagen. Och där fanns näktergalen. Jag tror att jag måste stiga upp mitt i natten bara för att kolla att den håller sin ton och sitt ord – och sitt namn – nattens sångare.

Vansinnigt vackert och stämningsfyllt.

På nordsidan kan det vara dåligt både med fågelsång och fågelmat. I går såg jag hur en svala – bokstavligen – vände om eftersom det i den snåla blåsten säkert inte fanns någonting att fånga i flykten. Men det är inte enbart fåglarnas sång våren i ytterskären handlar om. Trädens lövsprickning är två, tre veckor senare än på fastlandet och just nu är det som underbarast.

Unga björkar står som ljust gulgröna facklor i solljuset. Alen har småsmå, lite mörkare blad. På marken ligger massor av fjolårets alkottar. En del av dem kommer jag – dessvärre – att ha i nätet (som jag inte lägger ut nu eftersom det bara kommer hornsimpor). Alkottar och hornsimpor i samma vårnät ger full sysselsättning, men just nu behöver jag det inte.

Det är bara asken som ännu envisas med att inte låta bladen slå ut, men heliga träd har sina egna vårfasoner.

Nils Torvalds, EU-parlamentariker

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare