Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med nationella (och nationalistiska) glasögon. Men jag tror att jag aldrig har skrivit om våren.

Det kan i och för sig bero på en så enkel omständighet som att en Europaparlamentariker nästan aldrig hinner ut för att njuta av våren. Och upplever man till äventyrs våren är det en alldeles annorlunda vår än vår nordliga.

I Strasbourg är det körsbärsträden som blommar utanför parlamentsbyggnaden. I Bryssel är det magnoliorna och den första ostcrepen på Flagey-torget. Det är alltså i normala fall en tid när snön ännu ligger kvar hemma i Finland.

Men coronaviruset har alltså förändrat våra liv – på många olika sätt. För min del har det inneburit, att jag efter en arbetsvecka i Bryssel kom ut till skärgården för att fira min karantän med att jobba med solpaneler och stentunga ackumulatorer. Efter år av skrivbordsarbete gör det riktigt gott, men det gör dessutom ont på kvällen när jag lägger mig.

Men allting har en annan sida. När jag på måndagen körde in i Hemviken på Tunhamn och det var lä för den kalla västliga vinden föreföll det som om alla fåglar också hade lagt sig på läsida av Västerön. De sjöng för fulla näbbar och jag blev fullständigt tagen. Och där fanns näktergalen. Jag tror att jag måste stiga upp mitt i natten bara för att kolla att den håller sin ton och sitt ord – och sitt namn – nattens sångare.

Vansinnigt vackert och stämningsfyllt.

På nordsidan kan det vara dåligt både med fågelsång och fågelmat. I går såg jag hur en svala – bokstavligen – vände om eftersom det i den snåla blåsten säkert inte fanns någonting att fånga i flykten. Men det är inte enbart fåglarnas sång våren i ytterskären handlar om. Trädens lövsprickning är två, tre veckor senare än på fastlandet och just nu är det som underbarast.

Unga björkar står som ljust gulgröna facklor i solljuset. Alen har småsmå, lite mörkare blad. På marken ligger massor av fjolårets alkottar. En del av dem kommer jag – dessvärre – att ha i nätet (som jag inte lägger ut nu eftersom det bara kommer hornsimpor). Alkottar och hornsimpor i samma vårnät ger full sysselsättning, men just nu behöver jag det inte.

Det är bara asken som ännu envisas med att inte låta bladen slå ut, men heliga träd har sina egna vårfasoner.

Nils Torvalds, EU-parlamentariker

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare