Valfläsktider

Foto:
Alla kanske inte vet vad landskapsandelar till kommunerna är. Den kortfattade förklaringen är att det är den del av den statliga inkomstskatten som går till de åländska kommunerna via landskapets budget. Nu går landskapsregeringen ut med ett förslag att öka landskapsandelarna, d.v.s kommunernas andel av statsskatten med 400.000.