Jag brukar beteckna mina små kåserier i tidningen som ”skrönor”. Så vad är en ”skröna”? Jo, Wikipeda säger att det är en personligt hållen berättelse med passande överdrifter, vilka förstärker berättelsen. Vidare kan en ”skröna” ofta vara direkt osann, men den berättas för att vara underhållande.

Med det vet läsarna varför jag skriver mina små ”skrönor”. Lyckas jag roa någon är jag nöjd, får jag någon läsares intresse är jag nöjdare och förorsakar mina små ”skrönor” en debatt har skrönan nått sitt syfte.

Nej, jag är ingen sakkunnig i vare sig sjöfartsfrågor, skogsindustri, mejeri, jordbruksfrågor, turism, landskapets finansiering eller vad det nu är som för tillfället råkar vara dagsaktuellt. Jag medger gärna att det varit rätt mycket färjrederier på senaste tiden men det är en fråga som är väldigt dagsaktuell och som berör hela Åland.

Så Ben Lundqvist (insändare den 22 juni) och ni andra skjut gärna från höften men helst inte på pianisten, för han är tondöv.

Så till något helt annat. Är allt som behandlas på ett bolags styrelsemöte sekretessbundet? Nej, ingalunda. Aktiebolagslagen tar inte ens upp frågan. ABL säger bara att ”Bolagets ledning skall omsorgsfullt främja bolagets intressen”! Påföljden för den som i sitt uppdrag i strid med denna omsorgsplikt uppsåtligen eller av oaktsamhet förorsakat skada är skyldighet att ersätta den skada som förorsakats.

Sedan är det en helt annan sak att medlem av naturliga orsaker ska vara återhållsam med detaljer och direkta fakta som framkommit på ett möte. Det här brukar inte medföra några större svårigheter.

Det man betydligt oftare bryter mot är att styrelsemedlemmarna ska ta till vara bolagets och samtliga aktieägares intressen i stället för att sätta sina egna intressen främst. Påföljden är densamma som förutsagts. Kunskapen om ABL är nog på alltför många håll väldigt svag.

Johan Dahlman

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare