Kommentarer

Ja tänk om om inte varit. Nu

Ja tänk om om inte varit. Nu får vi nog aldrig veta om Chipsen hade hamnat i Jomala i ställer för Haraldsby om bron inte byggts. Knappast får vi veta hur föglöbornas snabbare väg till stan skulle ha påverkat Ålands befolkning heller.

Ja Du, Emil Ulmetoft, om man

Ja Du, Emil Ulmetoft, om man något hårddrar saken som sådan – det är inte utan att Hojar & Holmströms argumentering för deras infrastrukturella ”modifieringar” påminner om Nina Fellmans kommunala motsvarigheter. Där torde till och med verkligheten angående ”Stjärnornas krig” och ”Sagan om ringen” ligga i lä.

År 1999 hade Eckerö enligt

År 1999 hade Eckerö enligt ÅSUB 846 bosatta vara 653 var födda på Åland och 193 utanför Åland. År 2017 var befolkning stigit med 102 personer till 948 varav 604 personer var födda på Åland och 344 personer var födda utanför Åland.

Sidor

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

Diskussionerna angående Jysk och dess näringstillstånd måste även beakta övriga köpmäns vilja till smygförfinskning.

Senast jag skulle lämna in mina lottorader fick jag svaret ”Ditt Veikkauskort är föråldrat”, vilket kortet inte var. Orsaken var att jag bor fyra sommarmånader ute på Houtskär men är skriven i Mariehamn.

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet.

Fler insändare