Nuvarande landskapsregering har sett till att första hjälpen är på väg men det kommer att behövas mera och inte bara stöd utan också en framtidsplan med riktlinjer och ny lagstiftning.

Taxinäringen har under ett flertal år påpekat brister och felaktigheter som förekommer inom näringen till våra myndigheter och tjänstemän utan att få någon större respons. Nu har vi ytterligare fått in den ekonomiska aspekten genom covid-19 eller som det även kallas coronaviruset, som gör att kunderna sviker på grund av restriktioner och fara för hälsa för såväl kunder som för näringsidkare.

Medelåldern för de runt 80 personer som har trafiktillstånd för personbil på Åland i dag är över 60 år. Och med den nuvarande ekonomiska situationen som vi befinner oss i så kommer de flesta av de inom näringen som har möjlighet, att välja att gå i pension.

Att förutspå framtiden är inte lätt men man behöver inte vara särskilt insatt i verksamheten för att förstå att när 65-75 procent av omsättningen är borta så finns det inte någon lönsamhet kvar i verksamheten.

Med pensionen inom räckhåll så kommer de flesta som har den möjligheten att välja det. Att sen i det ekonomiska läget som vi befinner oss i dag, tro att det kommer nya entreprenörer som tar över är långsökt.

För att så ska ske bör det finnas en framtidstro och ett regelverk som näringsidkarna kan lita på. Om inget görs så kommer över hälften av taxibilarna på Åland att vara borta inom en snar framtid.

Men som man brukar säga, man saknar inte kon förrän båset står tomt.

Dan Nylund

Ordförande i Mariehamns Taxi Ab

Vice ordförande i Mariehamns Åkeriförening rf

Resorna till och från Åland är flaskhalsar i fråga om smittospridning. Det räcker inte med att rederierna glesar ut restaurangbord och håller rent i toalettutrymmen.

När man ska lösa ett problem måste man först förstå varför problemet uppstått och sedan kan man lösa det på ett smart sätt.

Slitaget i Badhusberget beror på följande saker:

Finlands regering har genom coronakrisen visat en oförmåga och rent av ovilja att acceptera Åland som ett autonomt område med speciella förutsättningar inom Finland.

Under fjolåret, i synnerhet före valet, debatterades lärarbehörigheterna flitigt i media. Tongivande i debatten var bland andra dåvarande lag- och kulturutskottets ordförande, nuvarande vicelantråd Harry Jansson (C).

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i Ålandstidningen den 27.5 kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvanaffären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Fler insändare