Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Just så sade den första kvinnliga mottagaren av Nobels ekonomipris Elinor Ostrom – samarbete är den rätta vägen. Ponera att kommunerna och till exempel den sociala sektorn samarbetar över hela Åland, skolväsendet, äldreomsorgen, busslinjer och landskapets båtlinjer synkroniseras så att man hinner med båda, byggnadsinspektörernas regelverk blir lika över hela kobben, är detta och mera därtill möjligt?

Ja! Ta inte ett andetag utan att ha det bästa och samtidigt praktiska för hela Åland i bakhuvudet, hela tiden. Sedan pratar vi om att spara resurser – synergieffekter av sällan skådat slag.

Att slå ihop kommunerna verkar enligt tidigare nordiska erfarenheter bli lite fel – slå ihop sektorerna i kommunerna i stället. Låt höger hand veta vad vänster gör, både vad den egna sektorn planerar samt övriga, hög som låg inom organisationerna – alla måste veta vart de är på väg, vem som gör vad och när det beräknas ske.

”OSS” är en akronym för offentligt sektoriellt samarbete, tänk lite utan för boxen, eller snarare, tänk mycket utanför boxen. Albert Einstein lär ha sagt att: samma idioter som skapat problemen inte kan lösa dem.

Ta hellre ut svängarna än att göra inget och vänta och se, till det är säkert – det blir det aldrig. Alltid blir någon bakåtsträvare förnärmad, förbannad, eller till sist motarbetar nytänkandet våldsamt. Våga gå i bräschen, eller börja laga sandkakor i stället.

Glöm inte att man en gång i tiden riskerade bli bränd på bål för att påstå att jorden är mera rund än platt.

Jag har skrivit detta tidigare genom åren i insändarspalterna och skriver det igen: det finns inget farligare för ett land än ett inkompetent ledarskap. Därmed inte sagt vi har det just nu, snarare tvärtom.

Många med mig hyser faktiskt stort hopp för nuvarande landskapsregering. Det finns många kloka människor på rätt plats denna gång. Just därför bör vi ha en tilltro på den lokala utvecklingen.

Åland är för litet för att inte samarbeta på alla plan. horisontellt och tvärsektoriellt. Vi måste gå den vägen för att lyckas.

Mikael Erickson

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare