I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G. Dessutom förtalar han på helt osaklig grund Strålskyddsstiftelsen i Sverige.

Jag har sedan 2013, som pensionerad professor, noga satt mig in i forskning om strålning och hälsa, och samarbetat med Strålskyddsstiftelsen och många ledande forskare på området hälsorisker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Tvärt emot AG:s påståenden uppstår allvarliga hälso- och miljörisker av denna strålning. I emf-portal.org finns över 25.000 artiklar varav 70 procent påvisar hälsoskador. I www.bioinitiative.org sammanfattas över 5.000 artiklar. Ingen som läst in sig kan förneka dessa omfattande bevis för att strålningen är skadlig vid nu tillåtna nivåer.

”Color Charts” i BioInitiative-rapporten ovan visar att gränsvärdena är mer än 100.000 gånger för höga. Ingen forskning visar att strålningen är säker.

Strålskyddsstiftelsen gör ett kvalificerat och sakligt informationsarbete som utgår från Europarådets rekommendationer från 2011, som bygger på flera hundra vetenskapsmäns bedömningar och omfattande forskning.

Jag uppmanar alla i synnerhet föräldrar att själva studera informationen på www.stralskyddsstiftelsen.se och göra en egen bedömning av de vetenskapliga fakta som presenteras.

Europarådet uppmanade år 2011 alla medlemsländer att starta breda informationskampanjer om riskerna med strålningen från trådlös teknik, med fokus på barns särskilda känslighet, samt verka för att skydda människor bättre genom skärpta gränsvärden. Läs råden på internet: ”COE Resolution 1815”.

Därtill har 252 vetenskapsmän i EMF Scientist Appeal (www.emfscientist.org) konstaterat att det finns växande belägg för allvarliga hälsorisker som DNA-skador, oxidativ stress, cancer, skadlig påverkan på hjärnan och den psykiska hälsan. De uppmanar också alla länder att starta breda informationskampanjer om riskerna även riktat till läkarkåren samt att skydda människor bättre genom skärpta gränsvärden.

Över 260 vetenskapsmän och läkare (varav 60 professorer) begär i 5G-appellen (www.5gappeal.eu) att 5G stoppas på grund av ”allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa” och miljön. 5G ökar mikrovågsstrålningen massivt. Forskarna konstaterar att de elpulser som telekombolagen avser sända ut kan skada hud, hjärna och inre organ och att det kan vara ”farligt” att vistas nära sändare.

Skulle alla dessa 260 har fel? Ingen forskning visar att 5G kan startas utan att orsaka allvarliga skador för människors hälsa och miljö. Därför strider 5G mot konventioner om mänskliga rättigheter, om barns rättigheter och förbud mot experiment med människor.

Rainer Nyberg

professor emeritus

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Fler insändare