I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G. Dessutom förtalar han på helt osaklig grund Strålskyddsstiftelsen i Sverige.

Jag har sedan 2013, som pensionerad professor, noga satt mig in i forskning om strålning och hälsa, och samarbetat med Strålskyddsstiftelsen och många ledande forskare på området hälsorisker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Tvärt emot AG:s påståenden uppstår allvarliga hälso- och miljörisker av denna strålning. I emf-portal.org finns över 25.000 artiklar varav 70 procent påvisar hälsoskador. I www.bioinitiative.org sammanfattas över 5.000 artiklar. Ingen som läst in sig kan förneka dessa omfattande bevis för att strålningen är skadlig vid nu tillåtna nivåer.

”Color Charts” i BioInitiative-rapporten ovan visar att gränsvärdena är mer än 100.000 gånger för höga. Ingen forskning visar att strålningen är säker.

Strålskyddsstiftelsen gör ett kvalificerat och sakligt informationsarbete som utgår från Europarådets rekommendationer från 2011, som bygger på flera hundra vetenskapsmäns bedömningar och omfattande forskning.

Jag uppmanar alla i synnerhet föräldrar att själva studera informationen på www.stralskyddsstiftelsen.se och göra en egen bedömning av de vetenskapliga fakta som presenteras.

Europarådet uppmanade år 2011 alla medlemsländer att starta breda informationskampanjer om riskerna med strålningen från trådlös teknik, med fokus på barns särskilda känslighet, samt verka för att skydda människor bättre genom skärpta gränsvärden. Läs råden på internet: ”COE Resolution 1815”.

Därtill har 252 vetenskapsmän i EMF Scientist Appeal (www.emfscientist.org) konstaterat att det finns växande belägg för allvarliga hälsorisker som DNA-skador, oxidativ stress, cancer, skadlig påverkan på hjärnan och den psykiska hälsan. De uppmanar också alla länder att starta breda informationskampanjer om riskerna även riktat till läkarkåren samt att skydda människor bättre genom skärpta gränsvärden.

Över 260 vetenskapsmän och läkare (varav 60 professorer) begär i 5G-appellen (www.5gappeal.eu) att 5G stoppas på grund av ”allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa” och miljön. 5G ökar mikrovågsstrålningen massivt. Forskarna konstaterar att de elpulser som telekombolagen avser sända ut kan skada hud, hjärna och inre organ och att det kan vara ”farligt” att vistas nära sändare.

Skulle alla dessa 260 har fel? Ingen forskning visar att 5G kan startas utan att orsaka allvarliga skador för människors hälsa och miljö. Därför strider 5G mot konventioner om mänskliga rättigheter, om barns rättigheter och förbud mot experiment med människor.

Rainer Nyberg

professor emeritus

Här kommer några reflektioner som undertecknad upplevt under senare tid.

När man läser infranämndens beslut samt stadsdirektörens uttalanden gällande asfalthanteringen från Ålandsvägens ombyggnad, kan man konstatera följande:

Jag fattar ingenting? Eller så gör jag det!

Hur är det möjligt att man kan ha en ”Torgfest” men inte Rockoff? Är inte detta samma sak?

Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Fler insändare