Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö. Det är något speciellt med stenrösena och labyrinterna invid den urgamla kung Valdemars segelled, vraken från Flisöslaget för 300 år sedan, resterna på Skansbacka, kulturmiljön vid Enigheten, den speciella Gripönaturen och de vidunderliga historierna från internationella besök.

Men det är inte som om ordet kulturarv har varit särskilt spännande för politiker att driva valkampanj på. Inte heller klibbalskärr, ålgräsängar, hassellundar eller havsstrandängar. I allt snabbare takt har naturen och kulturen snarare fått stå som hot för samhällsutvecklingen.

I ett samhälle där ekonomiska värden alltid får gå före andra, där kultur och natur ses som förbrukningsvaror är exploatering alltid en enkel lösning. Det är samma förhållningssätt som fört världen in i djupa hållbarhetskriser.

Att nya kvastar har behövt sopa rent är inte svårt att förstå. Den nya berättelsen får möjligheten att ta form. För dem som värnar skärgårdens kulturarv och änglamarker måste beslutet att förhindra exploatering av Gripö komma som en stor sommargåva.

Simon Holmström (HI)

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare