Kommentarer

I dessa minusräntans och

I dessa minusräntans och skärgårdsinfrastrukturens tidevarv – nu är Du, liberale lagtingskandidaten Simon Påvals, tydligen väldigt djupt engagerad i att få genomföra en tämligen radikal modifiering av ... en gammalmodig barnuppfostran, liksom. När Du ändå är i farten, varför inte propagera för att också småttingarna – så snart de är färdigt samhällstillvända av just skolan – varför tillåta enbart deras föräldrar att införskaffa t.ex. en fabriksny Mercedes modell grövre, för andras sparpengar – och med ett helt och hållet eget ansvar? En dylik uppoffring bör väl rimligen innebära att kommunerna åläggs sköta den finansiella delen av ett så högst nödvändigt samfärdsmedels fortlöpande service, eller hur? Därvidlag framstår ju allas vår Landskapsregering som en synnerligen framstående ledarfigur! Att det som finns kvar av forntida ”Frisinnad samverkan” tycks låta sig hemfalla till ett den sortens folklustspel – det är förvånande, det!

Bästa Findus, Det var länge

Bästa Findus, Det var länge sedan föräldrar tog sitt ansvar för barnauppfostran. Barnen lämnas på dagis från ca ett års ålder, och då räknar föräldrarna med att då de betalar för barnet på dagis, så ingår inte bara mat och passning, utan också uppfostran. Efter dagistiden fortsätter barnen i skolan, och då är det skolans sak att handha lärandet, i vilket tydligen uppfostran ingår. Det är alltså numera samhällets ansvar att uppfostra barnen, inte föräldrarnas. Jag har hört föräldrar som uttalat som om att dagis skall vara öppet även på helgerna, då föräldrarna behöver vila sig, och ha litet "egen tid" också!

Att det uppväxande släkten

Att det uppväxande släkten inte fått taga eget ansvar visar sig sedan när dom börjat jobba. Akutmottagningarna och vårdcentralerna är välbesökta av dessa , som nu borde vara ansvarstagande vuxns , som sitter och gråter och kräver sjukskrivningar för dom orkar ej med jobb , familj eller livet för den delen.Än så länge kanske man sluppit det på Åland, men vi är snart där.Så går det när man är van att andra krattar manegen !

Jag kontaktade Ålands framtid under våren när jag gick i nian. Orsaken var att jag var intresserad av att skapa ett ungdomsförbund eller grupp för dem.

Efter landskapsregeringens olycksaliga beslut i slutet av förra veckan har jag fått frågan av många om vad jag, som lagt ner mycket tid och pengar på att jobba för en tunnel, tycker om detta.

Under senaste tiden har jag hört från olika håll att Omsorgens korttidsverksamhet ska stänga. Efter lite efterforskningar hittade jag info om detta.

På senare tid har Ålands skattegräns och försäljningen av tax-free produkter debatteras rikligt i massmedia. Debattörerna är för eller emot gränsen, men ingen påtalar den negativa påverkan på vår miljösom taxfreetrafiken orsakar.

För att kunna diskutera den kommande skärgårdstrafiken vore skäligt att diskutera energilösningarna.

Anbudshandlingarna reglerar vem som har rätt att medverka. Detta gällde för anbuden på Föglötrafiken:

• Erfarenhet av trafik fem år med färjor om minst 300 ton dödvikt. Exempelvis ms Alfågeln är 300 ton.

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”.

USAs president Donald Trump har meddelat att han, det vill säga USA, vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär, då Grönland inte är till salu.

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling.

Själva definitionen på feltänk är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Fler insändare