Kommentarer

I dessa minusräntans och

I dessa minusräntans och skärgårdsinfrastrukturens tidevarv – nu är Du, liberale lagtingskandidaten Simon Påvals, tydligen väldigt djupt engagerad i att få genomföra en tämligen radikal modifiering av ... en gammalmodig barnuppfostran, liksom. När Du ändå är i farten, varför inte propagera för att också småttingarna – så snart de är färdigt samhällstillvända av just skolan – varför tillåta enbart deras föräldrar att införskaffa t.ex. en fabriksny Mercedes modell grövre, för andras sparpengar – och med ett helt och hållet eget ansvar? En dylik uppoffring bör väl rimligen innebära att kommunerna åläggs sköta den finansiella delen av ett så högst nödvändigt samfärdsmedels fortlöpande service, eller hur? Därvidlag framstår ju allas vår Landskapsregering som en synnerligen framstående ledarfigur! Att det som finns kvar av forntida ”Frisinnad samverkan” tycks låta sig hemfalla till ett den sortens folklustspel – det är förvånande, det!

Bästa Findus, Det var länge

Bästa Findus, Det var länge sedan föräldrar tog sitt ansvar för barnauppfostran. Barnen lämnas på dagis från ca ett års ålder, och då räknar föräldrarna med att då de betalar för barnet på dagis, så ingår inte bara mat och passning, utan också uppfostran. Efter dagistiden fortsätter barnen i skolan, och då är det skolans sak att handha lärandet, i vilket tydligen uppfostran ingår. Det är alltså numera samhällets ansvar att uppfostra barnen, inte föräldrarnas. Jag har hört föräldrar som uttalat som om att dagis skall vara öppet även på helgerna, då föräldrarna behöver vila sig, och ha litet "egen tid" också!

Att det uppväxande släkten

Att det uppväxande släkten inte fått taga eget ansvar visar sig sedan när dom börjat jobba. Akutmottagningarna och vårdcentralerna är välbesökta av dessa , som nu borde vara ansvarstagande vuxns , som sitter och gråter och kräver sjukskrivningar för dom orkar ej med jobb , familj eller livet för den delen.Än så länge kanske man sluppit det på Åland, men vi är snart där.Så går det när man är van att andra krattar manegen !

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare