Kommentar till Camilla Gunells insändare om havsörnen och ådorna.

Angående medborgarinitiativet beträffande ejdern skriver Gunell: ”Det är däremot viktigt att initiativtagarna klargör att avskjutning eller skyddsjakt på havsörn inte är ett alternativ. Havsörnen är fridlyst och en skyddad art i enlighet med EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Försöker man det, går det på samma sätt som med vårjakten att EU-kommissionen tar Åland/Finland till domstol och vi förlorar än en gång”.

Bästa Camilla Gunell, du och dina sagesmän har missförstått fågeldirektivet, uppenbarligen för att ni inte bejakar skillnaden mellan jakt och skyddsjakt. Skydd för att upprätthålla balans i naturen, oberoende av i vilken form det ges, har inget med jakt och fridlysning att göra, utan är den övergripande målsättningen med fågeldirektivet.

Det är visserligen sant att det är förbjudet att jaga örn, men det är inte förbjudet att döda örnar i de situationer som beskrivs i fågeldirektivet. Att docent Kilpi med flera inte vill tala om skyddsjakt vid reglering av örnstammen beror antagligen på att örn- och ejderfrågan inte är betjänt av känslostyrda reaktioner. Dessutom känns det motbjudande för alla att genom avskjutning reglera en örnstam som för 50 år sedan stod på randen till undergång och som räddades av människan.

Men nu är det i stället sjöfåglarna som är akut hotade, särskilt ejdern. Enligt fågeldirektivet är vi skyldiga att ta ansvar även för dem. Därmed inte sagt att regleringen av örnarna bör ske genom avskjutning. Det finns andra alternativ, till exempel selektiv äggprickning och infångande och export till örnfattiga regioner. Det viktiga är att det bestäms hur många örnar vi skall ha på Åland och att myndigheterna ser till att det blir just så.

Det är troligt att Åland/Finland skulle tvingas förklara sitt handlande. Egentligen är det är en bevisfråga. Om vi kan bevisa orsak och verkan, kommer vi att få gehör i kommissionen och vinna i EG-domstolen, vi förverkligar ju bara fågeldirektivets övergripande syfte. Men förvisso kan beviskraven bli oss övermäktiga, eftersom EU har en ganska formell inställning i dessa frågor.

Gunell avslutar med att förorda indirekta och passiva åtgärder mot örnarna. Åtgärder som enligt forskarna leder till ökad dödlighet genom svält bland ungörnarna. Samtidigt är hon beredd att offra livet på det mesta av de övriga, på vägen mot målet, till exempel de snart obefintliga dunbollarna. Hur vore det att i stället ta direkt ansvar för det vi ställt till med genom ett alltför långtgående stöd till örnarna?

Självklart utgår jag från att medborgarinitiativet inte syftar till att utrota havsörnen, utan till att ha en stam som överensstämmer med den historiska balans som rått mellan örnen och dess bytesdjur och som utgjort grund för mycket av vårt kulturarv i skärgården.

Folke Husell

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare