Sedan juni och fram till valet har jag i Ålandstidningen fått insändare publicerade under följande rubriker:

Landskapsregeringens dolda agenda?, Mariehamns delgeneralplanförslag och barriärerna, Mariehamns delgeneralplanförslag och klimatkrisen, Mariehamns delgeneralplan och framtidsglimtar, Ministerstyre och slöseri, Budgetera tillräckligt för kollektivtrafiken, Energilösningar, färjtrafik och Danmarks exempel, Pensionstillägg för de fattigaste pensionärerna, Ålands radios valkompass ställer otydliga frågor, Obundna vill införa höjning av barnbidraget, FN-klimatpanelen IPCC:s tredje rapport, Klimatkrisen och Östersjön, Klimatkonsekvenser av regeringens egen politik!, Ny strategi i förhållande till Helsingfors, Höjning av barnbidrag och garantipension samt Finansieringsgapet kväver kommunerna.

Jag visar intresse för att vinna och förvalta ditt förtroende. Är fullständigt orädd och har som motto ”Våga veta!” (sapere aude). Vågar tänka och uttrycka mig helt fritt. Det är allmänt känt att jag har integritet och tar avstånd från oegentligheter.

Min uppfattning är att lagtingsarbetet har hämmats sedan den så kallade parlamentarismen och ministerstyret infördes. Lagtinget har fullständigt tappat greppet om sin roll som lagstiftare och har inte haft förmåga att följa omvärldsutvecklingen.

Under flera mandatperioder har lagtinget betett sig som om makt skulle vara rätt, det vill säga kväst alla goda förslag och kört över minoriteter.

För att överhuvudtaget komma vidare med självstyrelselagsrevisionen måste lagtinget kovända: Från grunden måste skapas relationer till Helsingfors.

Att lagtingsledamöter överröstar varandra i sin förträfflighet och hur rättmätiga krav de har är helt utan verkan. För Helsingfors är det fråga om att få en saklig, objektiv, trovärdig och förtroendeingivande information och dialog.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare