”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.” Så börjar Ålands hållbarhetsagenda som vi stolt är ute och pratar om på internationella möten. Men lever vi efter detta här hemma, eller är det bara tomma ord?

KST blir för dyrt, det måste bantas ner sägs det, men vem blir i så fall förlorare? Jo klienterna, om man skär ner på till exempel Fixtjänst. Nu läser jag i tidningen att fem kommuner vill skjuta på nya grundskolelagen för att det ”det kommer att kräva omfattande resurser av kommunerna”.

Vad jag nu ser i båda dessa så är det brukarna som blir förlorare, och det är klienterna i KST och eleverna i skolan. Just de som behöver hjälp och stöd i kommunerna. Ett KST som egentligen borde heta Klienternas socialtjänst – inte kommunernas.

Vi ligger efter på Åland inom till exempel socialpsykiatrin och om vi nu får ett KST, se då också hur vi kan erbjuda bättre socialservice, inte sämre.

KST är för dem som är i behov av social service – skär inte då ner på resurserna.

I skolorna är det inte lätt att vara elev med särskilda behov. Ännu större utmaning är det att vara förälder som behöver kämpa för sitt barns rätt till den undervisning de har rätt till.

I den nya grundskolelagen lyfts elevernas rätt till en utbildning efter sina förutsättningar. En annan sak som lyfts upp i nya grundskolelagen är rätten till en trygg skola. Skjut inte upp det, det behövs.

Eleverna behöver en ny grundskolelag. Lagen är till för eleverna, inte kommunerna. Större behöver inte alltid bli billigare men det kan bli bättre.

Så bästa beslutsfattare i landskapsregeringen – skjut inte upp den nya grundskolelagen. Många elever och dess föräldrar behöver få stöd av lagen, ge dem den rätten nu.

Ni som jobbar med KST se det som Klienternas socialtjänst. Sätt klienterna i fokus och det behov de behöver.

Vi har allt fler på Åland som mår dåligt psykiskt, men resurserna har inte ökat. Så sänk inte kostnaderna, se i stället till behoven för dessa på Åland. När ni gör det viktiga jobbet nu med att strukturera upp KST, se också ålänningarna och deras behov.

Vi behöver ha ett Åland där vi främjar ett välmående för alla. Vi behöver få en skola och social verksamhet där alla kan blomstra efter sina förutsättningar.

Göte Winé

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare