Foto:

Så blir Åland fossilfritt

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer. För att följa Parisavtalet behöver vi få ner de årliga CO2 ekvivalenterna per capita till 2 ton från dagens 8,6 ton.
Klimatlagen skulle förpliktiga alla landskapsregeringar att ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder. I den första handlingsplanen vill Hållbart initiativ att Åland:

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer. För att följa Parisavtalet behöver vi få ner de årliga CO2 ekvivalenterna per capita till 2 ton från dagens 8,6 ton.
Klimatlagen skulle förpliktiga alla landskapsregeringar att ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder. I den första handlingsplanen vill Hållbart initiativ att Åland:
• Fortsätter stöda såväl stor- som småskalig förnybar energiproduktion.
• Utvecklar en resebokningsapp, fixar mer kollektivtrafik och bilpooler som gör det enklare att transportera sig klimatsmart.
• Inför en passageraravgift för taxfree-färjtrafiken som öronmärks till land- och sjöturismens omställningsprojekt.
• Ställer om stödsystemet för att styra mot klimatsmart livsmedelsproduktion som binder kol i marken och ökar mullhalten.
• Inför AXgan-märkning, bättre regler vid offentlig upphandling och reparationsavdrag för att stimulera hållbar lokalkonsumtion.
• Ser till att Ålands pensionsfond inte fortsätter understöda bolag som förstör klimatet.
• Ger bättre förutsättningar för åländska entreprenörer att exportera klimatsmarta lösningar till omvärlden.

I samarbete med näringsliv och andra aktörer i form av ett klimatråd utvecklas ännu fler konkreta åtgärder.
Ett långsiktigt klimatarbete innebär att näringslivet vet vilka spelregler som gäller, vilket ger stabilitet och långsiktighet. Men framför allt skulle det innebära att alla landskapsregeringar fram till 2051 måste förhålla sig till en av de största ödesfrågorna i vår tid.
Hållbart initiativs lagtingskandidater

Ålandstidningen

Hittat fel i texten? Skriv till oss