Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter. Också Föglölinjen går över så pass öppna vatten att det blir ganska kraftig sjögång vid hårt väder. Det innebär att bilarna skulle bli ordentligt saltvattenduschade under överresan. Vid minusgrader och blåst skulle bilarna snabbt få en isbeläggning som skulle kunna hindra folk från att komma in i sina bilar när man skall köra i land. Skarven var beställd som öppen färja men byggdes över av den anledningen.

Ekonomiskt var avtalet en katastrof. Skarven kostar i dag mellan 2,3 och 2,5 miljoner per år. Avtalet löd på 4,4 miljoner årligen i 15 år. Ungefär två miljoner dyrare än Skarven utan några transportmässiga vinster för skärgården. Färjan hade dessutom fått ligga stilla i minst ett år utan att kunna sättas i trafik i väntan på hamn, väg och bro över Gripö. Det är alltså på ett par års sikt bra för skattebetalarna att säga upp avtalet även om det blir ersättningskrav på flera miljoner. Jag är lite förvånad över att ledarskribenterna inte insett detta. Dessutom hade projekt västra Föglö ökat notan med över en miljon per år i minst 30 år.

Hela kortruttsprojektet och beställningen av mastodontfärjan har präglats av en total brist på tankeverksamhet och insikt i ekonomi hos de tidigare regeringspartierna. Förståelsen för miljöfrågor ska vi inte tala om. Det är naturligtvis konsekvent av de förra regeringspartierna att protestera mot avbeställningen men det visar också att de fortfarande inte lärt sig räkna.

Tyvärr har hela det här spektaklet försenat omställningen till en effektivare och mera miljövänlig skärgårdstrafik.

Jan Grönstrand

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare