För åtta år sedan satt jag i Strasbourg och åt en middag med Oriol Junqueras. I veckan dömdes han av den spanska högsta domstolen till 13 års fängelse för uppvigling. Raul Romeva, som jag jobbade mycket med under hans tid som Europaparlamentariker, dömdes samtidigt till 12 års fängelse.

De, och sju andra, dömdes för sin medverkan i att anordna folkomröstningen om Kataloniens självständighet för två år sedan. Straffen är mycket långa, även om de var kortare än vad åklagaren yrkade på. Åklagaren ville att de skulle dömas för revolt eller uppror, som har maximal strafflängd på 30 år.

Talmannen i det katalanska parlamentet Carme Forcadell blev dömd för att hon som talman tillät parlamentet debattera den katalanska lag som möjliggjorde folkomröstningen. Hennes straff blev elva och ett halvt års fängelse.

Dessa personer har redan suttit fängslade i ett och ett halvt år. Det är inte så att de gått fria i väntan på rättegång. De har uttryckligen suttit bakom lås och bom. De anklagades för att bryta mot Spaniens grundlag, men deras handlingar har inte skadat någon annan människa och de kan inte anses farliga. Tvärtom var det polisens insats, då man stoppade folkomröstningen, som utgjorde våldet.

Polisen hade naturligtvis order om att stoppa folkomröstningen, men deras sätt att göra det var oproportionerligt brutalt. Videobilder som bland annat BBC publicerade visade hur polismän slog och sparkade civila, inklusive kvinnor och äldre, som inte gjorde något motstånd.

Nu sprids nya bilder av våld i Katalonien då högsta domstolens beslut lett till stora protester och demonstrationer. Någon lösning på Katalonienfrågan är lika långt borta i dag som den varit de senaste två åren. Frågan kommer inte lugna sig förrän Spanien sätter sig ner vid förhandlingsbordet med katalanerna.

Självstyrda Katalonien, en region med 7,5 miljoner invånare, har rätt att bli hörda och utforma sin egen framtid. De fängslande är inga kriminella och Katalonienrörelsen har alltid varit fredlig, till skillnad från Baskien.

Åtalen mot de katalanska politikerna och de långa fängelsestraffen gör inget för att hitta en lösning på konflikten. Tvärtom trappar det enbart upp situationen ytterligare och gör läget än mer polariserat. Det ökar svårighetsgraden att hitta en lösning. Konflikten har redan länge gått så långt att det är svårt att lösa den på egen hand. Internationell medling skulle behövas.

För två år sedan föreslog jag att president Tarja Halonen skulle kunna fungera som medlare i Katalonien. Finland har en lång historia av internationell medling, där president Martti Ahtisaari är den mest kända. Som tidigare ordförande för Ålandskommittén och som president i tolv år skulle Halonen vara bra för ett sådant uppdrag. Nu vill ju dock inte Spanien ha internationell medling, vilket gör att ett sådant här uppdrag inaktuellt, vilket är synd.

Det är också viktigt att minnas att den stora majoriteten i Katalonien tidigare länge velat se en utveckling av Kataloniens ekonomiska självstyrelse, inte självständighet. Om misstron kunde överbryggas torde det därför finnas förutsättningar att nå en diplomatisk lösning där Katalonien kunde nöja sig med en utvecklad och modern självstyrelse, framom självständighet.

Därför borde det också vara i Spaniens långsiktiga intresse att nu åberopa internationell hjälp för att lösa konflikten.

Mats Löfström

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare