Politik vs Verklighet

Foto:
Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?
Vi läser bl.a. om att allt fler mår psykiskt dåligt, brottsvåg kommer över Åland och många andra som är i behov av samhällets stöd.
Det känns bra att man med våra lagförslag som nu är i lagtinget ändå försöker stärka behovet och ansvaret av den offentliga servicen.