Lagtingets fullmakt till regeringen om 60 miljoner för att förverkliga kortrutt på södra linjen har sedan jag hörde om beslutet förundrat mig. Efter att ha läst Axel Jonssons (ÅF) resonemang om lagtingsordningens 54 § moment 4 förefaller mig regeringens beslut om att upphandla en färja för 66 miljoner i stället för 47 miljoner som lagtingets fullmakt byggde på, som ett rejält bakslag för den åländska parlamentarismen.

Av 54:e paragrafen framgår det tydligt och klart att en fullmakt måste definieras till sitt belopp. Det största misstaget lagtinget begått i detta ärende är att man inte följt lagtingsordningen. Att ansvariga utskottssekreterare och lagtingsdirektören låtit detta passera utan invändningar är klandervärt.

Lagtingspolitiker vill ofta besluta mera än de har rätt till. Att de ansvariga tjänstemännen inte kan lagtingsordningen är beklagligt. Att de inte försvarar parlamentarismen är riskfyllt. Detta urholkar vårt parlamentariska system.

Detta system bygger på att lagtinget som kollektiv eller som enskilda ledamöter alltid ska kunna kontrollera regeringens göranden och låtanden (maktutövning). Lagtinget är folkets representanter och därför ska inte regeringen (exekutiven) verkställa beslut som inte har förankring och förtroende i lagtinget.

Tydliga exempel på parlamentariska flyktförsök finner vi hos Donald Trump och Boris Johnson. De gör allt för att undvika att parlamentet ska ha något att säga till om i känsliga frågor. I Polen och Ungern ser vi liknande förskjutningar från parlamentet till exekutiven. Detta är typiskt för auktoritära styrelseskick.

Eftersom lagtinget inte definierat det exakta beloppet för fullmakten men likväl utgått från ett belopp på 60 miljoner måste lagtinget ta sitt ansvar och återta sin parlamentariska makt över fullmakten. Det är orimligt att tänka sig en fullmakt in blanco, det vill säga en fullmakt utan några som helst begränsningar som skulle tillåta regeringen att till vilket pris som helst genomföra sitt kortruttsprojekt.

Att regeringen inte har en klar uppfattning av totalkostnaden för hela kortruttsprojektet är parlamentariskt oförsvarbart. Det hade varit något förmildrande om regeringen anhållit om ett tilläggsanslag och samtidigt i detalj informerat lagtinget om de slutliga kostnaderna för hela projektet.

Nu bryter man mot parlamentariska principer och är beredd att påbörja en investering vars slutkostnader man tydligen inte har klart för sig. Läget är minst sagt parlamentariskt kaotiskt. Lagtinget bär i sista hand allt ansvar.

Barbro Sundback (S)

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare