I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp. Det verkar som Rainer vill att vi ska tro honom för att han är pensionerad professor eller för att ett antal personer, med oklara meriter, skrivit på en appell, eller tro Strålskyddsstiftelsen därför att...

Hela Nybergs argumentation vilar på ett auktoritetsargument som inte hör hemma inom vetenskapen. Min argumentation vilar däremot på verifierbara fakta:

Att svenska myndigheter har gått ut och påpekat att Strålskyddsstiftelsens påståenden saknar vetenskaplig grund är lätt att kontrollera. Gör en enkel sökning på svt.se.

Att samma stiftelse ett flertal gånger gått ut och larmat att mobilstrålning skulle orsaka cancer är lätt att verifiera. Lika lätt som att verifiera att någon ökning av cancer i hjärna och centrala nervsystemet inte kan skönjas i statistiken.

Det faktum att högre frekvenser dämpas mera av hud, kläder etcetera är lätt att verifiera genom att läsa lämplig kurslitteratur om elektromagnetiska fält.

Som den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten så riktigt påpekar så gäller det att se på all forskning, inte bara den som presenteras av aktörer med en agenda. Hade jag resonerat som Nyberg hade jag i stället hävdat att mobilstrålning gör att vi lever längre (NTP 2018), men nu gör jag inte det just därför att jag tror på den vetenskapliga metoden och när det gäller mobilstrålning så finns inga vetenskapliga belägg för det Nyberg påstår.

Stora, välgjorda studier, utförda av oberoende

organisationer (Deltour 2009, Schüz 2011, Hzu 2013, Benson 2013) drar samma slutsatser som man kan dra av det data jag presenterade i förra insändaren – det finns inga belägg för att elektromagnetiska fält från mobila enheter skulle orsaka cancer.

De publikationer som Nyberg hänvisar till har jag redan bemött i tidigare insändare.

Anders Gustafsson

När det gäller skadan man upptäckt på Estonia skulle jag lägga en slant på att man kolliderat med sitt eget bogvisir. Det som är bevisat är att visiret föll av.

Utredningen om Estonias förlisning var bristfällig och man utredde inte allt de som man borde ha gjort. Det påstås exempelvis att det hade transporterats/smugglats sovjetiskt militärmaterial med Estonia från Estland via Sverige.

Mariehamns äldreråd har gjort påpekanden angående Ålandsvägens ombyggnad. Rolf Granlund (ÅF) lyfter frågan i en motion till stadsfullmäktige. Utöver de skäl som bör åtgärdas avseende trottoarkanten m.m. kan det tllförassanitär olägenhet.

Idel goda nyheter. All heder åt Kjell Hellman och Dickie Rosén som renoverat Södragatan 18 A och åt Chrisse och Arne Kjellman som börjat restaurera Ålandsvägen 65.

Jerker Örjans

Terrängcyklingen exploderar i våra närregioner, både i Sverige samt Finland. Åre, Järvsö samt Fiskars är bara några bra exempel där man både lyckats förlänga turistsäsongen och skapat nya resmål dit folk reser från hela landet.

Det var nästan så man kunde tro att det var 1 april när man läste att Åland Post planerar att öppna en galleria med restaurang och pop-up butiker ute i Sviby.

Nu när det är mera aktuellt än någonsin med sopor, så retar jag upp mig fruktansvärt på folk som slänger sina sopkassar i naturen. Den senaste veckan har sett två fullproppade sopkassar när jag cyklat in till centrum.

I skrivande stund är det 1 oktober; bröstcancerdagen, och under hela månaden uppmärksammas sjukdomen på olika sätt.

I betänkandet till tilläggsbudgeten summerar vi från finansutskottet vårt ekonomiska läge: Arbetslösheten är 10,1 %. 1.547 personer var arbetslösa eller permitterade. I juni var den 13,5 % - den högsta någonsin. I fjol var den 3,5 %.

Efter min lilla insändare i Tidningen Åland den 30 september ”Rör inte Ringvägens återvinningsstation” fick jag en oväntat stor respons från människor som ringde och vill att vi skall arbeta för att Mariehamn lämnar Mise.

Efter mycket åkande med bl.a. m/s Skarven har jag ofta funderat över hur myndigheter och företag tänker i sitt planerande utav arbete.

Pga min upprördhet över den stundande Mise-reformen smög sig ett statistiskt fel in i min föregående insändare (publicerad den 29.9, reds. anm).

Jag har följt med aktiviteten i Badhusparken på nära håll i ett halvt sekel och jag bara älskar att se hur den nu äntligen används av familjer, ungdomar, äldre, grupper, enskilda och ihop alla dagar.

Fler insändare