I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp. Det verkar som Rainer vill att vi ska tro honom för att han är pensionerad professor eller för att ett antal personer, med oklara meriter, skrivit på en appell, eller tro Strålskyddsstiftelsen därför att...

Hela Nybergs argumentation vilar på ett auktoritetsargument som inte hör hemma inom vetenskapen. Min argumentation vilar däremot på verifierbara fakta:

Att svenska myndigheter har gått ut och påpekat att Strålskyddsstiftelsens påståenden saknar vetenskaplig grund är lätt att kontrollera. Gör en enkel sökning på svt.se.

Att samma stiftelse ett flertal gånger gått ut och larmat att mobilstrålning skulle orsaka cancer är lätt att verifiera. Lika lätt som att verifiera att någon ökning av cancer i hjärna och centrala nervsystemet inte kan skönjas i statistiken.

Det faktum att högre frekvenser dämpas mera av hud, kläder etcetera är lätt att verifiera genom att läsa lämplig kurslitteratur om elektromagnetiska fält.

Som den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten så riktigt påpekar så gäller det att se på all forskning, inte bara den som presenteras av aktörer med en agenda. Hade jag resonerat som Nyberg hade jag i stället hävdat att mobilstrålning gör att vi lever längre (NTP 2018), men nu gör jag inte det just därför att jag tror på den vetenskapliga metoden och när det gäller mobilstrålning så finns inga vetenskapliga belägg för det Nyberg påstår.

Stora, välgjorda studier, utförda av oberoende

organisationer (Deltour 2009, Schüz 2011, Hzu 2013, Benson 2013) drar samma slutsatser som man kan dra av det data jag presenterade i förra insändaren – det finns inga belägg för att elektromagnetiska fält från mobila enheter skulle orsaka cancer.

De publikationer som Nyberg hänvisar till har jag redan bemött i tidigare insändare.

Anders Gustafsson

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Fler insändare