Det har varit en hel del diskussioner om skattegränsen sedan företagarna på Åland hade sin insändare i Ålandstidningen. Jag var med i styrelsen för Ålands företagarförening när beslutet om den skattefria försäljningen på färjtrafiken togs. Jag kommer ihåg att vi i föreningen blev totalt överkörda av våra politiker. De lyssnade inte på våra argument.

Det är ju totalt obegripligt varför landbaserade företag ska omfattas av skattegränsen när det inte har någon skattefri försäljning. Vi har i 23 år haft samma skatteregler som i Finland, men vi behandlas av Finland och övriga EU-länder som om vi skulle ha skattefri försäljning.

Den skattefria försäljningen förekommer på de färjor som trafikerar Åland. Det har den alltid gjort.

Det finns två alternativ för att åtgärda problemen med skattegränsen:

1. Att landbaserade företag får möjlighet till avvikande skatter på mervärdesbeskattningen. Vi har ju redan ett redovisningssystem för detta som bygger på att vi har avvikande moms, färdigt att ta i bruk.

2. Att skattegränsen enbart gäller försäljning av momsfria varor, för de fartyg som trafikerar Åland.

Ansvariga på landskapsregeringen bör å det snaraste se till att vi får en ändring av skattegränsen.

Bengt Lindfors

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Fler insändare