Man slås av häpnad hur okunniga Ålands Näringliv är beträffande skattegränsen. Jämförelsen med Gotland haltar betänkligt då transporterna till och ifrån Gotland endast berör gutarna, således en liten anspråkslös del.

Trafiken till och från Åland kan i de flesta fall betraktas som en mellanhamn för exporten ifrån Finland och viceversa. Således spelar transporten ifrån Åland en försvinnande liten del i sammanhanget. Godstransporterna har sedan länge till största delen skett på kölar utan taxfree dvs med Fjärdvägen.

Vi har under åren begåvats med politiker som lovat avskaffa skattegränsen på en kafferast, en annan lovade full kompensation för ökade kostnader. Vad har då skett. Man har medverkat till att öka möjligheterna för rederierna att konkurrera med de landbaserade näringarna genom att avskaffa 24 timmars regeln och införa utökad skattefri handel.

Tidigare hade man endast möjlighet att på färjorna sälja sk sedvanliga skattefria varor vilket i princip var Alkohol, tobak och parfymer. Då skattegränsen avskaffades utökade man det skattefria sortimentet till att i princip gälla vad som helst. Det faktum att ÅT väljer att höra de bolags synpunkter i ärendet som lever på taxfree handeln är i det närmaste tragikomiskt.

”Sakkunning”

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare