Förra veckan hölls den så kallade budgetrian inom regeringen. Det här är regeringens interna budgetförhandling, även om vi som riksdagsledamöter också är mycket inkopplade i processen. Förhandlingarna föregås av ett budgetförslag som görs på tjänstemannanivå av Finansministeriets tjänstemän tillsammans med finansministern. I det används regeringsprogrammet som utgångspunkt.

Då tjänstemannaförslaget presenterades fanns en del skillnader gentemot det man hade kommit överens om i regeringsförhandlingarna. Bland annat saknades de satsningar på utbildningen som man hade kommit överens om. Den andra stora skillnaden var att höjningen av alkoholskatten, som man enats om, inte fanns med.

Budgetmanglingen i veckan enades dock om att utbildningssatsningarna måste finnas med, vilket var viktigt. Samtidigt beslöt man att man inte skulle gå inför höjningen av alkoholskatten eftersom Estland och Lettland nyligen sänkt sin alkoholskatt. Regeringen vill avvakta och se vad det kan ha för inverkningar på privatimporterad alkohol från länderna, en fråga som är ständigt närvarande i debatten och som är extra livlig på grund av starka lobbyintressen.

I stället för höjning av alkoholskatten kommer de pengarna nu hämtas in genom att man skär i företagsstöd. Här var det otroligt viktigt för mig att inga nedskärningar skulle drabba sjöfarten, som ofta hängs ut i den populistiska debatten. Det lyckades vi säkerställa, vilket var ytterst viktigt.

Regeringen behöver redan i ett tidigt skede kunna leverera på det man lovat i samband med regeringsförhandlingarna. Det här gäller satsningarna på utbildningen och sysselsättningen, men också att de lägsta pensionerna höjs och att man sänker skatterna för att ge låginkomsttagare mer i handen samtidigt som övriga inkomstskatter inte höjs. Det är också viktigt att kunna leverera på det övriga som vi kommit överens om såsom mer resurser till sjöbevakningen, polisen och Migrationsverket. Alla dessa saker har direkta eller indirekta inverkningar på Åland.

Det kommer också satsningar för att stärka svenska språket. Bland annat budgeteras för en ny nationalsspråksstrategi som blir extra viktig efter att förra regeringen haft en hård politik mot de svenska servicestrukturerna i landet. Här är det också glädjande att vi äntligen får ett slut på långköraren med att inte översättningen av handboken ”God medicinsk praxis” funnits i sin helhet. Det här var en av flera konkreta skrivningar jag hade med till regeringsförhandlingarna och som skrevs in i regeringsprogrammet. Nu finns 600.000 euro budgeterat för att få översättningen gjord.

Det är också viktigt att vi snabbt kommer vidare med frågan om att höja avräkningsgrundens nivå. Även om klumpsumman enligt budgetförslaget förutspås öka med fyra miljoner euro är det viktigt att minnas att den höjningen kommer på grund av att de generella skatteintäkterna ökar, inte på grund av den nivåförändring som nu är nödvändig att görs.

Budgetförslaget för nästa år har ett underskott på två miljarder, vilket är ohållbart i längden. Det är därför helt avgörande att regeringens sysselsättningssatsning lyckas. Med fler finländare i arbete kommer finanserna att balansera. Nästa budgetår blir i det här hänseendet mycket viktigt. Budgetförslaget avges till riksdagen den 7 oktober.

 

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare