Förra veckan hölls den så kallade budgetrian inom regeringen. Det här är regeringens interna budgetförhandling, även om vi som riksdagsledamöter också är mycket inkopplade i processen. Förhandlingarna föregås av ett budgetförslag som görs på tjänstemannanivå av Finansministeriets tjänstemän tillsammans med finansministern. I det används regeringsprogrammet som utgångspunkt.

Då tjänstemannaförslaget presenterades fanns en del skillnader gentemot det man hade kommit överens om i regeringsförhandlingarna. Bland annat saknades de satsningar på utbildningen som man hade kommit överens om. Den andra stora skillnaden var att höjningen av alkoholskatten, som man enats om, inte fanns med.

Budgetmanglingen i veckan enades dock om att utbildningssatsningarna måste finnas med, vilket var viktigt. Samtidigt beslöt man att man inte skulle gå inför höjningen av alkoholskatten eftersom Estland och Lettland nyligen sänkt sin alkoholskatt. Regeringen vill avvakta och se vad det kan ha för inverkningar på privatimporterad alkohol från länderna, en fråga som är ständigt närvarande i debatten och som är extra livlig på grund av starka lobbyintressen.

I stället för höjning av alkoholskatten kommer de pengarna nu hämtas in genom att man skär i företagsstöd. Här var det otroligt viktigt för mig att inga nedskärningar skulle drabba sjöfarten, som ofta hängs ut i den populistiska debatten. Det lyckades vi säkerställa, vilket var ytterst viktigt.

Regeringen behöver redan i ett tidigt skede kunna leverera på det man lovat i samband med regeringsförhandlingarna. Det här gäller satsningarna på utbildningen och sysselsättningen, men också att de lägsta pensionerna höjs och att man sänker skatterna för att ge låginkomsttagare mer i handen samtidigt som övriga inkomstskatter inte höjs. Det är också viktigt att kunna leverera på det övriga som vi kommit överens om såsom mer resurser till sjöbevakningen, polisen och Migrationsverket. Alla dessa saker har direkta eller indirekta inverkningar på Åland.

Det kommer också satsningar för att stärka svenska språket. Bland annat budgeteras för en ny nationalsspråksstrategi som blir extra viktig efter att förra regeringen haft en hård politik mot de svenska servicestrukturerna i landet. Här är det också glädjande att vi äntligen får ett slut på långköraren med att inte översättningen av handboken ”God medicinsk praxis” funnits i sin helhet. Det här var en av flera konkreta skrivningar jag hade med till regeringsförhandlingarna och som skrevs in i regeringsprogrammet. Nu finns 600.000 euro budgeterat för att få översättningen gjord.

Det är också viktigt att vi snabbt kommer vidare med frågan om att höja avräkningsgrundens nivå. Även om klumpsumman enligt budgetförslaget förutspås öka med fyra miljoner euro är det viktigt att minnas att den höjningen kommer på grund av att de generella skatteintäkterna ökar, inte på grund av den nivåförändring som nu är nödvändig att görs.

Budgetförslaget för nästa år har ett underskott på två miljarder, vilket är ohållbart i längden. Det är därför helt avgörande att regeringens sysselsättningssatsning lyckas. Med fler finländare i arbete kommer finanserna att balansera. Nästa budgetår blir i det här hänseendet mycket viktigt. Budgetförslaget avges till riksdagen den 7 oktober.

 

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Läxor, denna uråldriga metod som heter läxor. Jag begriper mig inte på vad som är själva idén, tanken med detta?

Tack du anhöriga som skrev om krisen på Trobergshemmet. Allt stämde precis.

Leije Portnoj

Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda.

Fler insändare