Kommentarer

Så där uttrycker sig, och

Så där uttrycker sig, och handlar därefter, en man med erfarenhet och värd att återvälja som Ålands riksdagsman. Och just därför bör vi akta oss särskilt noga för att gå på en propp i form av brådmogna pallervantar ... mer eller mindre i riksregi. Tack, Mats Löfström!

den svensk språkliga delen

den svensk språkliga delen var svag på sjukhuset i åbo Jag fick fixa allt själv ( via telefon) Annars hade jag blivit sittande i Långnäshamn mitt i natten (nyopererad ) hur jag skulle ta mig därifrån hade dom ingen aning Dom skulle kontrollera mig om jag var frisk nog att ta mig därifrån Det " glömde " dom Det kom 2 st anställda som gick vidare, när jag inte kunde finska Fixa det om du kan Löfström Att det inte händer någon annan

tulo. nu tog du i lite grann,

tulo. nu tog du i lite grann, du känner säkert bättre till Åland och dess verksamhet än Åbo sjukskötare, det finns ju taxi att åka med från Långnäs. Annars om det så krävs, får du göra som min granne , helikopter från Åbo till ÅHS. Mats Löfström har ingen makt att göra något i detta fall eller någons annan. Ta reda på vad som gäller för Ålänningar före en resa till Åbo. Vad du får eller Inte får.

En kommentar till Mats L.

En kommentar till Mats L. Dina skriverier fortsätter, men vad gör du för Ålands bästa i riksdagen.? Dina skriverier är exakt SFP:s som du samarbetar med i riksdagen. Inte C. Ditt stöd parti SFP har då ingen makt i Finlands Riksdag, utan vid varje val dras samma visa Svenskan dras fram, där emellan är det tyst förutom kommunsammanslagningen Vasa-Korsholm. Finland har i grundlagen. Finland är tvåspråkigt, svenska och finska. SFP sålde ju sina hel svenska kommuner Korsnäs-Närpes o Larsmo till tvåspråkiga kommuner för stats pengar. Det är just sådana du samarbetar med. SFP i Österbotten hade makt till detta förfaranden. Men i riksdagen saknar dom all makt.

Om man inte riktigt tror på skärgårdens möjligheter att vara en del av den åländska framtiden, då ska man bygga en bro för 27 miljoner euro och köpa en ny färja för 47 miljoner euro.

Så har kallelsen till Viking Lines bolagsstämma kommit ut. Trots kritik från aktieägare och media på Åland och i riket gällande de svaga resultaten och hög medelålder väljer styrelsen att omvälja sig själva.

I onsdags fastställdes valresultatet och den nya riksdagen tillträdde formellt. Det är en kort startsträcka där erfarenhet och rutin är viktiga styrkor vid sidan av röstetalen. Redan har spekulationerna kring nästa regering kommit i gång.

I en insändare kritiserar Ålands framtid genom dess ordförande landskapsregeringens arbete mot ekonomisk utsatthet.

Måndagens pangnyhet för småsparare i Sverige var Swedbanks meddelande om att banken slopar sina courtageavgifter vid aktiehandel.

I klartext innebär det att bankens kunder får handla aktier gratis.

Det finns i dag ett stort glapp mellan det egna boendet och serviceboendet för de äldre. Vi vet dessutom om att flera äldre inte har råd att flytta från sin villa till en modern lägenhet.

Regeringen föreslår nu att barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med en tia, från 50 euro till 60 euro per barn och månad.

Jag vet inte riktigt vad som ligger bakom denna avoghet mot ungdomarnas möjlighet till ett vettigt fordon, men jag ska här påpeka några punkter som man bör ha i åtanke när man för diskussionen vidare.

Det är många som har berörts avden svenska skådespelarenJosefin Nilssons öde, jag är en av dem.

Vet ni ens vad ni pratar om i lagtinget? ”Varför ska vissa inte behöva betala nånting alls?”. Det är ju precis så det har varit i åratal nu.

Under flera år har landskapets tjänstemän talat för att den åländska äldreomsorgen ska följa rikets rekommendationer. Behovet av boendeplatser för äldre på Åland skulle enligt riksmönstret följa samma procenter som i riket.

Det är mycket glädjande att landskapsregeringen beviljat Mariehamns gymnastikförening (MGF) 1,4 miljoner i stöd för en kommande gymnastikhall.

Ålands landskapsregering har skickat förslag till ny vattenlag för landskapet på utlåtanderunda till bland andra kommunerna. En mycket komplex lagstiftning som kommunerna har svårt att sätta sig in i när det gäller detaljerna med mera.

Fler insändare