Kommentarer

Så där uttrycker sig, och

Så där uttrycker sig, och handlar därefter, en man med erfarenhet och värd att återvälja som Ålands riksdagsman. Och just därför bör vi akta oss särskilt noga för att gå på en propp i form av brådmogna pallervantar ... mer eller mindre i riksregi. Tack, Mats Löfström!

den svensk språkliga delen

den svensk språkliga delen var svag på sjukhuset i åbo Jag fick fixa allt själv ( via telefon) Annars hade jag blivit sittande i Långnäshamn mitt i natten (nyopererad ) hur jag skulle ta mig därifrån hade dom ingen aning Dom skulle kontrollera mig om jag var frisk nog att ta mig därifrån Det " glömde " dom Det kom 2 st anställda som gick vidare, när jag inte kunde finska Fixa det om du kan Löfström Att det inte händer någon annan

tulo. nu tog du i lite grann,

tulo. nu tog du i lite grann, du känner säkert bättre till Åland och dess verksamhet än Åbo sjukskötare, det finns ju taxi att åka med från Långnäs. Annars om det så krävs, får du göra som min granne , helikopter från Åbo till ÅHS. Mats Löfström har ingen makt att göra något i detta fall eller någons annan. Ta reda på vad som gäller för Ålänningar före en resa till Åbo. Vad du får eller Inte får.

En kommentar till Mats L.

En kommentar till Mats L. Dina skriverier fortsätter, men vad gör du för Ålands bästa i riksdagen.? Dina skriverier är exakt SFP:s som du samarbetar med i riksdagen. Inte C. Ditt stöd parti SFP har då ingen makt i Finlands Riksdag, utan vid varje val dras samma visa Svenskan dras fram, där emellan är det tyst förutom kommunsammanslagningen Vasa-Korsholm. Finland har i grundlagen. Finland är tvåspråkigt, svenska och finska. SFP sålde ju sina hel svenska kommuner Korsnäs-Närpes o Larsmo till tvåspråkiga kommuner för stats pengar. Det är just sådana du samarbetar med. SFP i Österbotten hade makt till detta förfaranden. Men i riksdagen saknar dom all makt.

Dagens mycket spridda boende inom staden utgör i sig en negativ påverkan ifråga om klimatkrisen. I huvudsak sker en omfattande andel av stadsutvecklingen i dag på höglänta områden.

Nu har vi på Åland igen fått en dos av sossarnas verklighets flykt. Nina Fellman visar på dålig hörförståelse eller bevis på diktatorsfasoner. Hon gör sånt hon inte borde göra men det hon borde göra lämnar hon helt ogjort.

Helt plötsligt i sommarvärmen dyker Matbanken upp som ett för tidningarna välkommet nyhetsobjekt. Tyvärr. Matbanken är en frivillig organisation som hjälper dem som välfärdssamhället glömt.

Först, den frivilliga brandkåren är en omistlig del av vårt brand- och räddningsväsende. Insatsen och arbetet som görs av hundratals frivilliga går inte att mäta i pengar.

Jens Boeving skriver i ÅT (25.06.2019) en insändare om ”knark”. Retoriken följer en alarmistisk röd tråd som vårt samhälle hittills sett mycket av.

Djurskydd är ett tema som mycket sällan tas upp i valkampanjer. Annat verkar vara viktigare. Vem bryr sig om djurens rättigheter när barn lever i fattigdom och ensamstående förälder inte vet hur de ska få livet att gå ihop?

Tack Kaj Sand för en initierad och intressant insändare om statsbudget i balans. Insändaren vidgar diskussionen och analysen öppnar upp för en mer nyanserad diskussion om betydelsen av lån inom den offentliga ekonomin.

Herrarna Granlund, Andersson och Eklund slår något slags ÅF-rekord i svartmålning i sin insändare om Matbanken.

Svar till Jannik Svenssons insändare i Nya Åland 19.06.2019 och Ålandstidningen 20.06.2019. Först vill vi tacka Jannik för att han lägger vikt vid vården av psykisk ohälsa, ett viktigt ämne.

I tisdagens Åland frågar sig signaturen ”Observer” om Ålands biltäthet och hävdar att siffran 29.000 är en myt och att denna ”troligen” innehåller ”arbetsmaskiner, motorcyklar…”.

Inom 40 år befaras klimatflyktingströmmen vara så omfattande att det åländska befolkningstalet kan växa till 60.000 mänskor då landskapet ska ta emot sin kvotandel.

Vid senaste fullmäktige bordlades planförslaget för Östra hamnen.

Det är ett lustigt sammanträffande i förra måndagens Ålandstidning. Upptill på en sida undrar Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer hur åländska politiker vill utveckla skärgården.

Fler insändare