Sakta sakta likt en negativ pandemi breder nej-sägarkulturen ut sig över Åland och gör livet surt för den breda massan. Desto fler som vill något, tror på det här med utveckling och är beredda att satsa sin energi för att göra vardagen och livet lite roligare för gemene ålänning blir av nej-sägarmobben snabbt påmind om hur farlig, omöjlig och onödig idén eller förslaget är. Ramsan om att den som vill minst vinner alltid mest har blivit en åländsk lag. Vissa politiker verkar ha satt det i system att vara tvärtemot och säga nej, för det ger alltid fin publicitet. Allt detta blir extra tydligt i Mariehamn där vi bara under de senaste åren sett långdragna historier om Pommerndocka, konstgräs, utveckling av centrum, Rockoff, helikoptersightseeing.

Ny på listan är discgolfen i Badhusparken. En fantastisk satsning som uppmuntrar till rörelse och social samvaro för alla åldrar till en minimal kostnad alla har råd med. Discgolfsatsningen ligger enligt mig i topp när det gäller satsade pengar i relation vad den ger i form av folkhälsa och sund fritid. Här pratar vi hållbarhet i flera dimensioner. Den eventuella miljöbelastningen är försumbar. Det är inte så att discgolfbanan och dess tänkta utbyggnad skövlar orkidéer och rar fauna. Det handlar om ljung, martallar, enrisbuskar och granitberg. Självklart ska området behandlas varsamt, men jag ser inte hur en utbyggnad skulle försämra området. Tvärtom minskar belastningen på underlag och störningen av grannar om korgarna blir fler och placeras rätt. Min uppfattning är att det är exakt det som ja-sägarna till detta projekt vill göra. En eloge till alla eldsjälar som driver detta, en eloge till infrastrukturnämnd och en liten väckarklocka till stadsarkitekten. Mariehamn går ingen positiv framtid till mötes om förebilden ska vara en glansbild från forna tider. Staden behöver utveckling annars blir den en borttorkad sovstad där allt går ut på att se men inte röra.

John Holmberg

(Lib)

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Fler insändare