Miseeländet

Foto:
Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något. Transmar har dock nu delat ut soptunnor på eller utanför alla tomter i Mariehamn. Själv vägrade jag ta emot denna. Mise har inte laglig rätt att lämna sopkärl, som jag dessutom ska ta ansvar för, på min privata tomt eller på stadens område, utan tillstånd eller dispens.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något. Transmar har dock nu delat ut soptunnor på eller utanför alla tomter i Mariehamn. Själv vägrade jag ta emot denna. Mise har inte laglig rätt att lämna sopkärl, som jag dessutom ska ta ansvar för, på min privata tomt eller på stadens område, utan tillstånd eller dispens. Inte heller begärs någon kvittering på mottagandet av kärlet, så ni som inte godkänner det, be Mise skriftligen hämta bort det.
Kommunernas makthavare och beslutsfattare bara fortsätter att acceptera Mises agerande. Varför lyssnar inte man på invånarna och gör något? Jo, ansvaret och kostnaderna är borta från deras bord. Mise ska sköta detta och fakturera invånarna direkt. Två gånger per år samlas dock Misestämman med representanter från kommunerna och då kunde kommunerna gemensamt stoppa denna beklagliga utveckling. Protokoll från stämmorna och styrelsemötena finns på Mises hemsida, läs gärna och begrunda.
Mise:s verksamhetsledare påstår att en väldigt liten del av invånarna är missnöjda, att de flesta är nöjda. Jag hävdar det motsatta. Det skulle vara lätt att verifiera utan extra kostnader; skicka ut en enkät till alla hushåll i stället för sop-kalendern för 2021. Varför gör man inte det?
Det rätta sättet att ordna sophanteringen är att erbjuda invånarna lösningar efter deras behov. Bemannade mottagningsstationer för dem som vill själva föra dit sina sopor när det behövs och passar dem. För den som önskar, ska hämtning erbjudas från tomt med mängd och intervall anpassat efter behov. Vi lever år 2020. Allt går att ordna med vettig logistik och konkurrenssättning.
Transmars mottagningstation i Norrböle var bra, tills man beslöt att från 1.9.2020 inte mera ta emot något från privatpersoner, med motiveringen att det inte är lönsamt. Varför skulle det inte vara lönsamt, man kunde använda samma prislista som för företagskunder? Varför togs detta alternativ bort just före Mises nya system? Nå, vi kan ännu föra våra sopor till Svinryggen eller Misebilen.
Vi konsumenter ska inte överhuvudtaget betala någonting för förpackningssopor, det vill säga i praktiken förutom alla återvinningsbara förpackningar även nästan allt som sätts i påsen brännbart. Butikerna omfattas av producentansvar. Vi har rätt att föra alla förpackningar tillbaka till inköpsstället och de måste ta emot det på ett organiserat sätt. Läs lagtexterna på: www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201892 och www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140518.
Kostnaderna för de två obemannade mottagningsstationerna vid Kantarellen och S-market ska butikerna stå för, inte belasta invånarna. Även Sparhallen och en lång rad andra företag med över en miljon i omsättning har samma skyldighet enligt lag.
Undrar någon varför Mise är en myndighet bara för sex kommuner på Åland? De övriga tio kommunerna är klokt nog inte med i detta fiasko utan tänker på sina kommuninvånare och organiserar det själv billigare och bättre.
Så här ser en bemannad mottagningsstation ut i Upplands Väsby i Sverige, som tar emot allt, utan kostnad, från ett mycket större område än hela Åland. Rent, snyggt och effektivt, en person övervakar.

En Mariehamnare

Ålandstidningen

Hittat fel i texten? Skriv till oss