När Mise nu vill ersätta en tömning av en soptunna per 4-veckorsperiod med två tömningar av ett fyrfackskärl per 2-veckorsperiod, så fyrdubblas naturligtvis soptransporterna. Om nu inte hushållen väljer 8-facksalternativet – då sexfaldigas ju antalet transporter per 4-veckorsperiod.

I nulägets komposterar du kanske hemma, lägger brännbart avfall i soptunnan och tar med dig övrigt avfall på en tur till matbutiken. Ingen extra miljöbelastning för din del således.

I Mise-framtiden minskar naturligtvis inte antalet turer till matbutiken men något annat tillkommer; I stället för den enda sopbilen, som en gång per 4-veckorsperiod tömmer din tunna, skall nu fyra till sex sopbilar tömma din fyr- eller åtta-facksanläggning per 4-veckorsperiod. Du och jag begriper självklart att miljöbelastningen måst öka enormt med Mises nya påfund.

Det hela blir inte bättre av att ditt komposter-bara avfall enligt planen skall föras till den omdebatterade soptippen i Sund. Du vet den där kritiserade ”komposteringsanläggningen”, som i åratal via Finbydiket varit och är förbundet med Lumparn. Gissa vad det innebär?

Du kan visserligen fortsätta kompostera hemma, men då kommer ju ett av dina fyra (eller åtta) fack att vara tomt, varvid sopbilen får åka i onödan vad det facket beträffar.

Inte nog med detta. För denna ökade miljöbelastning skall du betala mer än i dag för din sophantering! Mycket mer dessutom!

Därför ställer jag nu följande frågor till Mises styrelse (https://www.mise.ax/om-mise/kommunrepresentanter):

- Hur många fler sopbilar behövs?

- Hur mycket större blir deras utsläpp av växthusgaser?

- Har ni verkligen försökt räkna på hur mycket större belastningen på miljön blir?

- Var finns i så fall de beräkningarna?

- Har en miljökonsekvensutredning av det nya systemet gjorts ?

- Skäms ni inte för att belasta fattigpensionärer och arbetslösa med stora kostnadsökningar?

- Vad ska dessa mindre bemedlade avstå från för att klara de ökade avgifterna till Mise?

Björn Gustbée

I ledaren ”Gå tillbaka till 'GÅ'” hävdar Daniel Dahlén att en nystart nu behövs för strävanden mot ett utvecklat självstyre för Åland. Han understryker i synnerhet behovet av återinförande av den så kallade residualprincipen.

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Fler insändare