Vid senaste fullmäktige fick vi som närvarade ta ställning till om vi skulle godkänna slutrapporten för byggnationen av de olika etapperna av Ålandsvägen.Det stora flertalet i församlingen var beredda att sopa följetongen kring denna byggnation under mattan trots att bygget helt uppenbart inte motsvarar det fullmäktige en gång beställde.

I smått och stort har byggandet avvikt både estetiskt och ekonomiskt från givna direktiv och budgetramar.

Det pågår en polisutredning gällande hanteringen av den tjär- och blandasfalt som påträffats på olika skogsområden i grannkommunen. Att dessa massor inte hanterats på ett riktigt sätt råder det inget tvivel om. Vem eller vilka som är ansvariga för den felaktiga hanteringen och vem som kommer att få stå för notan för olägenheterna är däremot inte helt solklart och ska självklart utredas.

Nu visar det sig dessutom att kantstenarna vid de olika infarterna längs Ålandsvägen är av varierande höjd vilket flera vittnat om och vilket Ålands radio förtjänstfullt rapporterat om. Enligt arbets- och uppdragsbeskrivningen ska kantstenarna vid infarterna vara fasade så att höjden är högst sex centimeter. Enligt radions reporter varierar dessa höjder mellan fyra och en halv och nio centimeter.

Att göra om kantstensfadäsen kan inte vara speciellt svårt eller dyrt, och oberoende vem eller vilka som är skyldiga till felet så är det bara för staden att se till att det åtgärdas omgående!

Beklagligt är ett väldigt lindrigt ord i sammanhanget, skamligt känns faktiskt mer befogat.

Skämmas de som skämmas bör när dina och mina skattepengar gått till en dyr gata fylld med fel, brister, fuffens och båg där slutnotan ännu inte är fastställd.

Conny Nylund (Ob)

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Fler insändare