Vid senaste fullmäktige fick vi som närvarade ta ställning till om vi skulle godkänna slutrapporten för byggnationen av de olika etapperna av Ålandsvägen.Det stora flertalet i församlingen var beredda att sopa följetongen kring denna byggnation under mattan trots att bygget helt uppenbart inte motsvarar det fullmäktige en gång beställde.

I smått och stort har byggandet avvikt både estetiskt och ekonomiskt från givna direktiv och budgetramar.

Det pågår en polisutredning gällande hanteringen av den tjär- och blandasfalt som påträffats på olika skogsområden i grannkommunen. Att dessa massor inte hanterats på ett riktigt sätt råder det inget tvivel om. Vem eller vilka som är ansvariga för den felaktiga hanteringen och vem som kommer att få stå för notan för olägenheterna är däremot inte helt solklart och ska självklart utredas.

Nu visar det sig dessutom att kantstenarna vid de olika infarterna längs Ålandsvägen är av varierande höjd vilket flera vittnat om och vilket Ålands radio förtjänstfullt rapporterat om. Enligt arbets- och uppdragsbeskrivningen ska kantstenarna vid infarterna vara fasade så att höjden är högst sex centimeter. Enligt radions reporter varierar dessa höjder mellan fyra och en halv och nio centimeter.

Att göra om kantstensfadäsen kan inte vara speciellt svårt eller dyrt, och oberoende vem eller vilka som är skyldiga till felet så är det bara för staden att se till att det åtgärdas omgående!

Beklagligt är ett väldigt lindrigt ord i sammanhanget, skamligt känns faktiskt mer befogat.

Skämmas de som skämmas bör när dina och mina skattepengar gått till en dyr gata fylld med fel, brister, fuffens och båg där slutnotan ännu inte är fastställd.

Conny Nylund (Ob)

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare