Vid senaste fullmäktige fick vi som närvarade ta ställning till om vi skulle godkänna slutrapporten för byggnationen av de olika etapperna av Ålandsvägen.Det stora flertalet i församlingen var beredda att sopa följetongen kring denna byggnation under mattan trots att bygget helt uppenbart inte motsvarar det fullmäktige en gång beställde.

I smått och stort har byggandet avvikt både estetiskt och ekonomiskt från givna direktiv och budgetramar.

Det pågår en polisutredning gällande hanteringen av den tjär- och blandasfalt som påträffats på olika skogsområden i grannkommunen. Att dessa massor inte hanterats på ett riktigt sätt råder det inget tvivel om. Vem eller vilka som är ansvariga för den felaktiga hanteringen och vem som kommer att få stå för notan för olägenheterna är däremot inte helt solklart och ska självklart utredas.

Nu visar det sig dessutom att kantstenarna vid de olika infarterna längs Ålandsvägen är av varierande höjd vilket flera vittnat om och vilket Ålands radio förtjänstfullt rapporterat om. Enligt arbets- och uppdragsbeskrivningen ska kantstenarna vid infarterna vara fasade så att höjden är högst sex centimeter. Enligt radions reporter varierar dessa höjder mellan fyra och en halv och nio centimeter.

Att göra om kantstensfadäsen kan inte vara speciellt svårt eller dyrt, och oberoende vem eller vilka som är skyldiga till felet så är det bara för staden att se till att det åtgärdas omgående!

Beklagligt är ett väldigt lindrigt ord i sammanhanget, skamligt känns faktiskt mer befogat.

Skämmas de som skämmas bör när dina och mina skattepengar gått till en dyr gata fylld med fel, brister, fuffens och båg där slutnotan ännu inte är fastställd.

Conny Nylund (Ob)

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare