Året är 2020 och folk har varit på månen, men vid färjfästena i Ålands skärgård måste besättningar ännu använda trävirke vid hög- och lågvatten för att både stora och små fordon oskadade ska kunna köra ombord och i land på landskapets utprivatiserade färjor.

Man har gjort privatiseringar för att kunna dumpa besättningarnas löner och gjort kortrutter för att spara pengar. Ändå har man inte råd att ha flytande färjfästen vilket inte är någon större vetenskap att bygga.

Ersättningar har betalats ut för skadade bilar till ett värde av hundratals tusen, men ändå byggs inga fler flytande färjfästen. Nu blev det ingen Gripöbro och man sparade åter miljoner. LR lägger hellre pengar på att bråka med duktiga entreprenörer i rättssalar än att göra förnuftigheter.

Giftasfalten i Brändö och Kumlinge orkar inte ÅMHM ta prover av då man en gång lade locket på. Prestige är viktigare för både LR och Mariehamns stad än att lyssna på dem som vet vad verkligheten är. Begär gärna hjälp av ÅLD-partiledaren Stephan Toivonen. Han kan det här med siffror och är engagerad i hela Åland.

Han har förstås finskt släktnamn och i Mariehamn är många allergiska mot finska men vi har dock samma typ av valuta, alltså pengar, och sådana älskar ju ålänningar. Hans parti kunde vara betydligt större om folk hade kurage och förstod sitt eget bästa i stället för sin vilja att missförstå.

Kurre Holmberg i Jurmo (ÅLD)

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare