Inom Åländsk demokrati pratar vi ofta om punktinsatser, det kommer jag även att göra i denna insändare.

I dag riktar jag punktinsatsen mot er skärgårdsbor. Ni som vecka ut och vecka in ska försöka få ihop vardagen med de allt sämre kommunikationerna till och från fasta Åland.

I dag vädjar jag om er röst. Jag är övertygad om att den levande skärgården är Ålands hjärta och det som i framtiden lockar flest turister genom fiske, jakt och rekreation, därför har jag genom flera insändare skrivit om både skärgårdsfärjor, tunnlar, fiske och jakt.

Det är saker som berör speciellt skärgårdsbor. Det är saker som ofta är en nödvändighet i skärgården. Jag vill se tunnlar i framtiden men fram till den dagen vill jag se tätare turlistor och fler färjor.

Åländsk demokrati anser att skärgården bör få kosta. Med bättre kommunikationer finns möjligheten att de unga stannar kvar även när de börjar se sig om efter eget boende, det ska inte vara ett måste att bo i stan bara för att man ska gå i yrkesskola. Ungdomarna är framtiden, får vi dem att stanna i skärgården så kommer de att med sitt nytänkande och sina innovativa idéer att hitta sätt för att få sin hemkommun att blomstra. En röst på mig är en röst för att hålla skärgården levande. Jag har nummet 48 i Lagtingsvalet.

Sam ”Knatte” Palén (ÅLD)

Lagtingsvalet #48

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare