Foto:

Kunskap krävs för att möta våldet

Våld i nära relationer innebär en stor personlig tragedi för den direkt våldsutsatta, som oftast är kvinnor, men också för de eventuella barn som tvingas växa upp under mycket osunda förhållanden.
Dessutom har det stora negativa samhällseffekter. I Ryssland avskaffas lagen mot våld i hemmet. Runt om i västvärlden ifrågasätts kvinnors rättigheter. Och det berör oss, det som händer i omvärlden påverkar oss. Det positiva är att också vi kan påverka omvärlden. Vi behöver alltså ta ansvar och vara en motpol till det som sker runtom oss.
Hittat fel i texten? Skriv till oss