I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen. Så vitt jag kunnat se nämns inte ett ord om orsaken till att somliga av oss inte har tillräckligt ens för basala behov medan andra lever gott – vissa till och med i anstötligt överflöd – nämligen det sedan länge rådande ekonomiska systemet.

Inte minst här på Åland tycks kapitalismen vara en (besynnerligt!) helig ko. Uttryck dig i offentligheten kritiskt om överdriven konsumism, skövling av naturresurser och dylikt och du stämplas omedelbart som opålitlig, som en person med (dold!) ”socialistisk agenda”.

Inte heller i den aktuella ledaren kan man underlåta att angripa ”socialisterna”. Sålunda berättar skribenten – som i en bisats – att ”Socialismen förespråkar (...) internationell solidaritet, men någon frivillighet ingår inte i de ambitionerna”.

Varför kändes det nödvändigt att utdela den ”kängan”? Den äger ingen relevans i sammanhanget och är dessutom grovt osann! Bland annat motbevisas den ju av de massiva frivilliginsatserna (de Internationella brigaderna) i kamp mot general Franco och hans (kapitalistisk-feodalistiska) fascistregim under det spanska inbördeskriget.

En avslutande fundering: poeten Bob Hansson skrev träffande en gång att ”Det största problemet med kommunismen är att den ger kommunismen dåligt rykte...”, men om man riktigt noggrant putsar sina glasögon och ser sig om i världen idag: vad ska man då säga om kapitalismen?

Per-Arne Kling, Lillängen

 

Ålandstidningens ledarskribent Henrik Herlin svarar:

Socialismen är troligen den mest inflytelserika tankeströmningen i modern tid, en strömning som mer än någon annan har format vår politiska samtid. Förespråkare anser detta vara något gott medan belackarna anser motsatsen.

Ingendera påstår dock att socialism bygger på frivillighet, eftersom så uttryckligen inte är fallet. Att enskilda personer och grupper som ingår i rörelsen har gjort frivilliga insatser är en helt annan sak. Någon ”känga” har jag alltså sannerligen inte delat ut.

Kommunismens omfattande folkmord och uppsåtliga svältkatastrofer är mycket riktigt det som ger kommunismen dåligt rykte. Kapitalismen kräver inga dylika offer på sitt altare.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare