Det är för dyrt! Vi har inte råd! Hur vet vi att en insats verkligen fungerar? Det är vanliga frågor och invändningar från politiker och tjänstemän när sociala satsningar kommer på tal. Det kan handla om att anställa fler assistenter i skolan, erbjuda familjemedling vid skilsmässor eller införande av program för att stävja rökning, hjärt- och kärlsjukdomar eller psykisk ohälsa. Eller riktade och skräddarsydda insatser för enskilda individer och familjer.

Den svenske nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat på vad samhällsvinsten är i reda pengar för olika insatser, och summorna är svindlande. I måndags besökte han Åland och de som lyssnade trodde nog knappt sina öron, och fick sig en ordentlig tankeställare. Eller kanske snarare ett nytt sätt att tänka.

Drogmissbruk, kriminalitet, långtidsarbetslöshet och annat utanförskap är oerhört kostsamt. Men om man sätter in tidiga insatser och lyckas förhindra detta gagnas samhället. Inte bara ekonomiskt men även genom att minska lidande och öka välbefinnandet. Detta är ett tänk som jag upplever är vanligare i Sverige, där man även inrättat sociala investeringsfonder i många kommuner, till exempel Norrköping, med goda resultat.

Jag anser att detta är något vi bör titta närmare på även i Mariehamn, och noterar att en motion från Joanna Isaksson (Lib) rörande detta just nu är under behandling. Visst är det viktigt med budgetramar, men att säga ”vi har inte råd” håller inte när välbehövliga insatser bevisligen sparar pengar. Vi har inte råd att låta bli att investera socialt.

Tony Wikström (S)

kandidat till Mariehamns stadsfullmäktige

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare