Lagtingsledamot Roger Höglund (C) skriver i en insändare att landskapet i budget 2021 behöver ”se över verksamheter och kostnader på ett sätt som man kanske aldrig gjort tidigare”.

Han gör också den felaktiga analysen att kritiken av landskapsregeringens inbesparingskrav i tilläggsbudget 4 handlar om att offentlig sektor ska gå skadeslös medan alla andra lider.

Så är inte fallet. Ser man på det åländska ekonomiska ekosystemet är det uppenbart att vi alla är beroende av varandra. Våra företag av den köpkraft som kommer av att folk är i arbete, hela samhället av offentlig sektors välfärdstjänster, offentlig sektor av skatteintäkter. Det är inte raketfysik.

Om alla andra delar av samhället vacklar under permitteringar, nedskärningar och stängningar, samtidigt som trycket på vad det offentliga ska producera ökar så är det rent kontraproduktivt att spara på dem som ska göra jobbet OCH upprätthålla köpkraften. Offentlig sektor ska inte fördjupa krisen, utan upprätthålla och stärka.

När Finland och Sverige nu presenterat sina budgetar för 2021 är det enorma satsningar man gör, med lånade pengar. Man sparar inte och skär ner, precis av samma orsak som ovan. Det är inte i detta skede det kloka att göra, om motivet inte är det som tycks driva Roger Höglund, att alla ska lida lika mycket, för då är det rättvist. Ekonomiskt är det i varje fall korkat.

I Sverige blir det både en förlängd höjd a-kassa, skattesänkningar och stora infrastrukturella satsningar. I Finland satsar man på utbildning, bland annat genom förlängd läroplikt, och man gör stora offentliga investeringar för att stimulera ekonomin och motverka arbetslöshet.

Låt oss hoppas att landskapsregeringen inte går in för det som Roger Höglund förespråkar, stora offentliga nedskärningar. Går man den vägen kommer vi att ha en permanent hög arbetslöshet under många år framåt, och en mycket längre kris än i våra grannregioner.

Nina Fellman (S)

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Fler insändare