I lördagskväll var jag ytterst nära att med min bil köra på en mopel med två passagerare. Mopelen, som helt saknade belysning och reflex, kom från vänster längs gatan i en svagt upplyst gatukorsning där högerregeln gäller. Det var i absolut sista sekund jag upptäckte ekipaget och hann bromsa.

Inte nog med att mopelföraren bröt mot väjningsplikten och saknade belysning, då jag en kort stund senare – efter att ha lämnat av en passagerare – sökte upp föraren för att upplysa denne om den allvarliga situationen visade sig att föraren var märkbart berusad. Som medpassagerare fanns dottern i över tonåren.

Föraren ledde nu sin mopel eftersom strömmen i batteriet var slut och bad sluddrande om ursäkt. På frågan om varför inte belysningen var påslagen svarade denne att belysningen på billigare modeller av mopeler drar mycket ström, vilket avsevärt förkortar körsträckan.

Således sätts trafiksäkerheten i skymning och mörker åt sidan för längre körsträcka.

Mopel med en maxhastighet på 20 km/tim klassas som cykel och får därmed framföras av vem helst; barn och vuxna, alkohol- och drogpåverkade, utan hjälm och belysning.

Som mycket annat bygger detta på EU-lagstiftning. Tvärtemot detta regelverk anser jag att alla fortskaffningsmedel som drivs med någon form av motor ska vara reglerade genom minimiålder, krav på belysning, hjälm, eventuellt körkort och framför allt nykterhet.

Jag ser dagligen barn köra runt på sina mopeler utan hjälm och belysning. De flesta av dem saknar kunskap om väjningsplikt, vilket särskilt visar sig vid övergångsställen för såväl gående som cykel. Många mopelförare kör bara rätt över, utan att ens bromsa in för att kontrollera korsande trafik.

Att ett barn i tioårsåldern utan några som helst trafikkunskaper ska kunna framföra ett motordrivet fortskaffningsmedel i 20 km/tim på väg eller gata, där det saknas cykelbanor, är ur trafiksäkerhetssynpunkt helt horribelt.

Ju fler dessa mopeler blir desto mer ökar olycksrisken. Dessa förare är helt oskyddade. Uppriktigt är jag förvånad över att det ännu inte hänt någon olycka med mycket allvarlig eller dödlig utgång. Jag begriper inte hur föräldrar släpper ut sina barn i trafiken på dessa motordrivna fortskaffningsmedel. Lika lite att vuxna i fyllan och villan framför sina mopeler utan belysning och hänsyn till trafikreglerna.

Jag anser att frågan om reglering av mopeler omgående bör bli en politisk fråga. Och då frågan lyfts kan även en strängare reglering av mopedbilar diskuteras. Det ska inte behöva gå så långt att det krävs ett antal dödsolyckor innan politikerna reagerar.

Ove Andersson

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare