Även om den förra landskapsregeringen levererade en mängd reformer med bland annat grundskollag, socialvårdslagar, kommunreformlag och inledde reformeringen av skärgårdstrafiken efter decennier av diskussioner, så återstår mycket.

Hoppas att ni i valvinnande Centern, tillsammans med resten av lagtingets partier, finner goda lösningar för välfärden, särskilt äldrevården, jämställdheten, klimat- och miljöfrågorna, näringslivets hållbara utveckling, kommunstrukturen, skärgårdstrafiken och utvecklingen av autonomin och skyddet av det svenska språket.

Det är ingen liten utmaning, men möjligheterna finns. Ett hästjobb blir det, intygade veteranpolitikern Roger Nordlund (C), som jag träffade i lagtingsfoajén i måndags.

Ett annat hopp är att de socialliberala krafterna får makten i de splittrade borgerliga partierna, där skrämmande högervindar blåste i vissa, och populistiska ”tunnelutspel” sänkte politiker i samma parti som under många år arbetat hårt och seriöst med landskapets ekonomi.

Socialdemokraternas tre starka ledamöter i lagtinget ser säkert till att påpeka när kursen läggs fel. Det är oppositionens roll och det sker sakligt och med respekt. Det är jag övertygad om.

Jag fortsätter att arbeta politiskt med mina frågor i Sociademokraterna, som hållit sin linje och modigt arbetat med de reformer som är nödvändiga för en bra utveckling för Åland.

Ulf Weman (S)

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare