M/s Estonia är åter föremål för konspirationsteorier. Ett hål har upptäckts som tidigare varit täckt mot sjöbotten. Om hålet ritats in rätt på de bilder som finns i pressen så är det helt och håller ovanför vattenlinjen, det sitter mitt på den avbärarlist som skiljer den vita färgen ovanför, från den mörka nedtill. Men detta är inte vattenlinjen utan den är ca 3 meter längre ner. Alltså är hålets nedre kant ca en meter från vattenlinjen. Detta är lätt att se på fotografier som finns av båten.

Hur har då hålet kommit till? Ubåt säger några, men en ubåt är bara 60-70 meter lång och ganska liten i sammanhanget och om man kör en sådan nära ytan i orkan så är det som att åka i en torktumlare. Det undviker man förstås och går så djupt man kan för att undvika stormen. Dessutom är ju hålet ovan vattenlinjen.

Annat marinfartyg? Ingen såg något annat fartyg på platsen. Det har hörts en massa konstiga ljud, men det är knappast tyst då ett stort bogvisir slits bort från sina fästen, metall som slits av gör det med en hård smäll. Grövre metalldel ger hårdare smäll.

Bogvisiret kan ha flutit så länge att det slog emot sidan men frågan är om det är för lätt för att åstadkomma en så stor skada.

Kvar är då att det uppkommit då fartyget slog i botten, fartyget ligger nu snett med bottenplåtarna som högsta punkt och övre däcken nere i bottenslammet, vilket tyder på att det är hårdare sjöbotten där hålet finns och kan ha varit en sten eller klippa som trängt igenom sidan. Om sjöbotten var lika mjuk överallt borde fartyget ligga plant på sida.

Stabilisatorn som varit osynlig har varit ett frågetecken, men nu säger de som filmat senast att den är infälld och hel så där finns inget hål. Främre rampen är stängd och det var ju via den som vattnet kom in vid olyckan. Hur är det möjligt? Jo eftersom båten ligger nästan upp och ner så faller rampen ned så att den är stängd, likadant som på en postlåda där locket hålls fast av sin egen tyngd.

Konsument av nyheter

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

I ledaren ”Gå tillbaka till 'GÅ'” hävdar Daniel Dahlén att en nystart nu behövs för strävanden mot ett utvecklat självstyre för Åland. Han understryker i synnerhet behovet av återinförande av den så kallade residualprincipen.

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Fler insändare