Vid årsskiften är det skäl att blicka tillbaka på året som gått och titta framåt mot året som kommer. Då man tittar tillbaka på året som gått står det klart att året i riksdagen var exceptionellt rent generellt, men i synnerhet gällande Åland. Regeringen avgick, riksdagsval förrättades, ny regering bildades, och statsministern fick snabbt avgå. Allt under samma år.

För åländsk del blev år 2019 kulmen för mycket arbete med självstyrelselagsrevisionen. Trots många års arbete var det först förra våren som vi de facto fick lagförslaget om det nya ekonomiska systemet i självstyrelselagen till riksdagen, där vi kunde behandla det i grundlagsutskottet och godkänna det i plenum. Efter riksdagsvalet skulle vi säkerställa att Åland fick ett bra regeringsprogram som lade grunden för det fortsatta arbetet. Det lyckades vi med och i regeringsprogrammet finns de bästa skrivningarna om Åland i åtminstone modern tid. I höstas fortsatte arbetet med självstyrelselagsrevisionen och det ekonomiska systemet vilket godkändes av grundlagsutskottet och fick nödvändig två tredjedelars majoritet i plenum.

Det är inte varje dag, eller varje år, som så här stora ändringar godkänns i självstyrelselagen av riksdagen. För att de ska kunna träda i kraft behövs så klart också lagtingets bifall, men ur riksdagens perspektiv har så här betydande ändringar i självstyrelselagen inte gjorts sedan det befintliga systemet trädde i kraft, för nästan 30 år sedan.

Med tanke på hur tufft det stundtals varit med processen, och hur mörka tidningsrubrikerna har varit, känns det extra fint att vi ändå alltid kommit så långt som vi behövt för att kunna fortsätta och för att ha förutsättningarna att få sakerna i mål på ett för Åland bra sätt. Anledningen till det är att vi aldrig någonsin har gett upp. Fast det stundtals varit tungt, mörkt och ensamt har det bara varit att fortsätta arbetet. Det gångna året visar att det varit och är rätt val.

Att så mycket som hände i fjol kunde hända på bara ett år känns overkligt. Då jag nu skriver detta och tänker tillbaka känns det som om förra våren redan varit för flera år sedan. Så högt var tempot år 2019.

År 2020 kommer innebära fortsatt arbete. De kommande veckorna och månaderna kommer det vara viktigt att få klart arbetet med att ge en proposition till riksdagen som höjer Ålands klumpsumma i enlighet med riksdagens godkända uttalande från december. Då den ändringen godkänns är det den sista pusselbiten i det nya ekonomiska systemet för självstyrelsen, som är en hörnsten i nya självstyrelselagen. Fokus kan då läggas på övriga delar av självstyrelselagsrevisionen.

I övrigt kommer vi från åländsk sida behöva bevaka hur arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider, framför allt beroende på vilken finansieringsmodell som väljs. Vi kommer också fortsätta behöva bevaka sjöfartsfrågorna, samt frågor som berör penningspel. Lotteri- och penningspel har diskuterats flitigt i riksdagens korridorer förra hösten både i förhållande till spelmissbruk och teknikutveckling. De diskussionerna kommer fortsätta under det nya året. Med tanke på Ålands ekonomiska beroende av penningspel är det av stor vikt att vi fortsätter hårdbevaka dessa frågor, samt så klart också alla övriga frågor som vi vet, och inte vet, att kommer komma under året.

Gott nytt Ålandsår!

Mats Löfström , Ålands riksdagsledamot

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare