Vid årsskiften är det skäl att blicka tillbaka på året som gått och titta framåt mot året som kommer. Då man tittar tillbaka på året som gått står det klart att året i riksdagen var exceptionellt rent generellt, men i synnerhet gällande Åland. Regeringen avgick, riksdagsval förrättades, ny regering bildades, och statsministern fick snabbt avgå. Allt under samma år.

För åländsk del blev år 2019 kulmen för mycket arbete med självstyrelselagsrevisionen. Trots många års arbete var det först förra våren som vi de facto fick lagförslaget om det nya ekonomiska systemet i självstyrelselagen till riksdagen, där vi kunde behandla det i grundlagsutskottet och godkänna det i plenum. Efter riksdagsvalet skulle vi säkerställa att Åland fick ett bra regeringsprogram som lade grunden för det fortsatta arbetet. Det lyckades vi med och i regeringsprogrammet finns de bästa skrivningarna om Åland i åtminstone modern tid. I höstas fortsatte arbetet med självstyrelselagsrevisionen och det ekonomiska systemet vilket godkändes av grundlagsutskottet och fick nödvändig två tredjedelars majoritet i plenum.

Det är inte varje dag, eller varje år, som så här stora ändringar godkänns i självstyrelselagen av riksdagen. För att de ska kunna träda i kraft behövs så klart också lagtingets bifall, men ur riksdagens perspektiv har så här betydande ändringar i självstyrelselagen inte gjorts sedan det befintliga systemet trädde i kraft, för nästan 30 år sedan.

Med tanke på hur tufft det stundtals varit med processen, och hur mörka tidningsrubrikerna har varit, känns det extra fint att vi ändå alltid kommit så långt som vi behövt för att kunna fortsätta och för att ha förutsättningarna att få sakerna i mål på ett för Åland bra sätt. Anledningen till det är att vi aldrig någonsin har gett upp. Fast det stundtals varit tungt, mörkt och ensamt har det bara varit att fortsätta arbetet. Det gångna året visar att det varit och är rätt val.

Att så mycket som hände i fjol kunde hända på bara ett år känns overkligt. Då jag nu skriver detta och tänker tillbaka känns det som om förra våren redan varit för flera år sedan. Så högt var tempot år 2019.

År 2020 kommer innebära fortsatt arbete. De kommande veckorna och månaderna kommer det vara viktigt att få klart arbetet med att ge en proposition till riksdagen som höjer Ålands klumpsumma i enlighet med riksdagens godkända uttalande från december. Då den ändringen godkänns är det den sista pusselbiten i det nya ekonomiska systemet för självstyrelsen, som är en hörnsten i nya självstyrelselagen. Fokus kan då läggas på övriga delar av självstyrelselagsrevisionen.

I övrigt kommer vi från åländsk sida behöva bevaka hur arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider, framför allt beroende på vilken finansieringsmodell som väljs. Vi kommer också fortsätta behöva bevaka sjöfartsfrågorna, samt frågor som berör penningspel. Lotteri- och penningspel har diskuterats flitigt i riksdagens korridorer förra hösten både i förhållande till spelmissbruk och teknikutveckling. De diskussionerna kommer fortsätta under det nya året. Med tanke på Ålands ekonomiska beroende av penningspel är det av stor vikt att vi fortsätter hårdbevaka dessa frågor, samt så klart också alla övriga frågor som vi vet, och inte vet, att kommer komma under året.

Gott nytt Ålandsår!

Mats Löfström , Ålands riksdagsledamot

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

S-O Boman förundrar sig över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Några personliga funderingar kring en del av de insändare som frekventerat insändarsidorna de senaste veckorna och som har hanterat frågan om monokultur och mångkultur relaterat till Åland.

Svar på Henrik Herlins ledare i Ålandstidningen den 6 juli:

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid.

Den 10-12 augusti går ett träningsläger för 6-15-åriga barn och ungdomar av stapeln. Arrangören är om jag har förstått rätt IFFK och Åland United. Den som genomför detta ”Summer Camp 2020” är Annica Sjölund. Jag

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” var en succé, flest namnteckningar någonsin. 3.206 närmare exakt, dessutom på enbart 17 dagar och organiserat i all hast.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Fler insändare