De senaste veckorna har inneburit stora förändringar i vardagen på Åland. Många upplever frustration, rädsla, ensamhet och en stor oro över vad framtiden bär med sig.

Nyhetssändningarna kan inte beskrivas som annat än skrämmande och runt om i världen upplever personalen inom vården sin värsta mardröm. Sett med perspektiv är det som hänt en otrolig uppvisning i hur snabbt det går att ställa om när samhället behöver det.

Samma omställning skulle kunna ske för klimatets eller den biologiska mångfaldens skull, men bättre för alla är om den inte behöver ske så dramatiskt utan över tid.

Det pratas om hur snabbt ekonomin kan återhämta sig. Men vill vi tillbaka dit vi var innan, där den ekologiska skuldens dag för varje år kommer allt tidigare (i år redan 5 april i Finland) och där många upplever att tiden aldrig riktigt räcker till för det man vill göra? Kan krisen leda till att vi får en bättre framtid där vi inte styrs av konsumtionshets och kortsiktighet utan tar vara på det som verkligen är viktigt i livet?

En framtid där vi i hög grad är självförsörjande på högkvalitativ och hälsosam åländsk mat och egenproducerad energi och där vi vänder oss till den åländska naturen för avkoppling och rekreation. Där vi vårdar våra relationer och skapar utrymme för meningsfullhet och goda liv.

Utveckling innebär inte att gå tillbaka utan att gå vidare till något bättre. Ägna gärna den här tiden åt att fundera över hur framtiden skulle kunna bli.

Ålands natur och miljös framtidsbild finns sammanställd i programmet ”Åland 2030 – för fulla segel” som finns på vår hemsida. I programmet formulerar vi fem farleder för den framtiden:

• Vi slår vakt om naturens resurser och möjligheter.

• Vi driver samhället på naturens förnybara krafter.

• Allt vatten har god kvalitet.

• Vi lever i välstånd med kvalitet.

• Vi bjuder in alla till samhällsbygget.

När krisen är över kan vi börja bygga den nya framtiden.

Ålands natur och miljö

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare