Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat. Numera ska det gå fort fram och gärna på grunda vatten. På sjön finns inte samma begrepp som på land. När vi vistas på sjön måste vi visa hänsyn till varandra, frihet under ansvar.

Under senare år har detta begrepp utsatts för ansvarslöshet. Oavsett om detta sker på grund av dåligt omdöme eller på grund av att frihet är det största av ting, så måste ansvaret nu skärpas. Fordonet jag syftar på är de så kallade vattenskotrarna.

Förslagsvis införs ett motsvarande krav som vi redan har för framförandet av mopedbil eller traktorbil. Dessa fordon på land väger motsvarande vad en större vattenskoter väger men vattenskoterns kraft och fart är den dubbla, med råge. Ett avlagt prov för fordon som framförs i över 20-25 knop, som visar att man erhållit kunskap och färdighet att framföra ett fordon på sjön, i detta fall vattenskoter, kan vara en väg att gå. Du ska inte behöva vara orolig för att dina medtrafikanter på sjön saknar motsvarande kunskap som vi kräver ska finnas på land.

Utvecklingen skapar nya fordon. Det senaste vi har läst om är Jetboard, lättare men med hastigheter på cirka 25 knop. Hastighet krävs för balansens skull för att framföra dessa nya fordon. Mycket begärt att kräva licens för dessa, motsvarigheten är elskotrarna på land. Men deras framfart är också ifrågasatt på land och så kommer det säkert bli till sjöss. Frihet under ansvar.

Jag hävdar att Landskapsregeringen nu har tid på sig inför nästa sommarsäsong och högtiden för vattenskotrarna att skärpa till lagstiftningen och införa ett regelverk som återinför frihet under ansvar på sjön. Vi ska inte behöva vänta på att en allvarlig olycka inträffar innan lagstiftningsinstrumentet utnyttjas. Sittande regering har mest åstadkommit upprivning av tidigare beslut, så nu kan det vara på plats att visa på ett nytänkande och skapa ett Åland med ett regelverk för vattenskotrar som gynnar vår turism. Antalet kanoter och badare är avsevärt större än antalet vattenskotrar men med nuvarande brist på ansvar även från LR, är inte Åland säkert för dem som önskar vistas på sjön utan att riskera bli överkörd av en farkost på närmare ett halvt ton.

När det gäller fågel- och fiskliv som vi på alla sätt försöker skapa bättre levnadsförutsättningar för hanterar LR vattenskotrarna som svanen, huvudet ner i vattnet. Kanske problemen försvinner om man blundar, en lösning som flera regeringar anser vara lämpliga i dessa coronatider, men ansvarsfullt är det inte.

Jag uppmanar nu LR och minister Christian Wikström (Ob) att lagstifta om hanterandet av vattenskotrar innan vi drabbas av liknande olyckor som skett både i Sverige och Finland. Fast vill LR och Ob invänta möjligheten till ytterligare en blankettlag med tillhörande gummistämpel, så är det ju ett sätt att utnyttja vår självstyrelse.

Med önskan om en säker sommar och frihet under anpassat ansvar.

Mikael Staffas

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare