I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen. Genom att ständigt vara i framåtrörelse har tidigare generationer skapat ett på många sätt fantastiskt samhälle. Det finns, även i kristider, hjälp att få för den som behöver. För den som vill utvecklas finns både utbildning och frihet. I och med pandemin står vi i dagens generationer inför en stor prövning. Vilket samhälle kommer vi att lämna över till kommande generationer?

Tack vare vårt gemensamma samhällskontrakt, Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, har vi långsiktiga mål för samhället och samtidigt en karta som hjälper oss att navigera i den utmanande tid vi befinner oss i. Sedan agendan kom till för några år sedan investerar vi tillsammans engagemang, tid och finansiella resurser i det långsiktigt hållbara och bärkraftiga samhället. Den dynamiska resan till agendans förverkligande, som är öppen för alla att delta i, har visat sig vara attraktiv för individer, företag, föreningar och offentliga institutioner. Kort sagt är stora delar av samhället engagerade, något som ingen kunde förutse när agendan manifesterades. De senaste veckorna, i en tid av prövningar, har engagemanget förstärkts ytterligare.

Investeringarna görs i en mängd varianter: en morförälder som satsar på att med solceller producera egen energi och en konsument som köper ekologisk och lokalproducerad potatis. Eller en företagare som utvecklar en affärsmodell där kunder kan dela istället för att äga och en kommun som i dess skola har lärare som ger eleverna verktyg för att kunna agera ledare i sina egna liv. För egen del satsar jag mitt allt, både som privatperson och professionellt. Med ett djupt rotat engagemang handlar det för mig om att varje handling, liten som stor, både räknas och gör skillnad.

I den åländska folksjälen finns det en förståelse för att investeringar innebär både risker och möjligheter. Långt ifrån alla investeringar leder till det önskade resultatet. Men de leder framåt, inte minst för att de ger oss lärdomar. Inom det åländska företagandet finns en uppsjö av exempel på framsynta och modiga initiativ. Ett av dem är Orklas och Haga Kungsgårds kretsloppsprojekt, cirkulär ekonomi i praktiken. Andra exempel är Ålandsbankens fintech startup Doconomy och Optinovas #mågottfabriken, en långsiktig satsning på social hållbarhet.

Det finns även en insikt om att det är i uppförsbackar, när motståndet är som störst, som det åländska egensinnet kommer allra bäst till sin rätt. För närvarande befinner vi oss i ett utmanande motlut. I detta läge har offentliga sektorn och civilsamhällets föreningar klivit fram och sträckt ut en hjälpande hand till de som är i behov av stöd för att fortsätta framåtrörelsen. Det är en bra bit kvar, men med rådighet kommer vi tids nog att nå backens krön.

Åland är således fortsättningsvis i framåtrörelse och vi är även nu på väg mot ett hållbart och bärkraftigt samhälle, en plats och ett sammanhang där alla kan blomstra. I och med att vi på många sätt lever som om vi redan vore där kommer inte resultaten låta vänta på sig.

Micke Larsson

Huvudsekreterare, nätverket bärkraft.ax/utvecklings- och hållbarhetsrådet

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare