Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant. Jag har inte det minsta problem med att folk har olika åsikter, tvärtom är det i regel diskussionen och debatten som driver samhället framåt.

Däremot är jag inte speciellt imponerad över Nina Fellmans misstolkningar av min insändare i Ålandstidningen häromdagen. Jag kan inte se att jag talar om stora offentliga nedskärningar, däremot talar jag om att man i budget 2021 behöver se över verksamheter och kostnader på ett sätt man kanske aldrig gjort tidigare. För mig är handlar detta om ekonomiskt ansvartagande, en självklar skyldighet vi politiker har inför våra nuvarande invånare samt kommande generationer.

I år sjunker landskapets skatteintäkter (avräkningen) med över 30 miljoner jämfört med budget, vad skatteintäkterna beräknas blir för 2021 torde klarna inom kort. Om någon månad behöver landskapet sannolikt för första gången någonsin uppta lån och om vi inte får ordning på ekonomin på sikt så måste landskapet kanske gå till banken på nytt vid ett senare tillfälle.

Att kontinuerligt låna till driften är inte en hållbar väg Att landskapet under detta år sjösatt ett antal stödpaket på många miljoner visar att landskapsregeringen gjort stora insatser för att så långt som möjligt bibehålla köpkraft, undvika permitteringar, stöda dem som blivit permitterade, undvika konkurser, stöda kommunerna osv. Alla dessa stöd har jag stött helhjärtat och kommer sannolikt att stöda de framtida stödpaket som säkert behövs. Paket som behövs för att hålla samhället igång.

Inte heller har jag någon önskan om att alla ska lida, ett direkt naivt och inte särskilt vackert påhopp av Nina Fellman. Att offentliga anställda uppmanats byta semesterpremien mot ledighet har jag väldigt svårt att jämföra med lidandet hos de över 1500 som nu är utan arbete.

Men Nina Fellman har tydligen en annan värdering och människosyn än jag har. Det kan finnas de som närmar sig slutet av arbetskarriären och kanske aldrig mera får ett jobb, de som får problem med huslån samt de sociala problem som kan uppstå vid lång arbetslöshet. Och jag som trott att solidaritet var ett sosse-ord. Med detta är debatten avslutad för min del.

Roger Höglund (C)

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Fler insändare